Het nieuwe bestuur is de afgelopen weken in gesprek geweest met de Zondag 1 n.a.v. het voldoen van contributie verplichtingen. Ondanks toezeggingen is de contributie niet voor de gestelde deadline voldaan. Hierdoor waren we afgelopen zondag niet in staat om de Zondag 1 te laten spelen. Omdat dit de 2de keer was heeft de KNVB conform regelement de Zondag 1 uit de competitie genomen.

Als bestuur betreuren we het zeer dat het prestatievoetbal op zondag zo tot een eind komt. Ook zijn we er van bewust dat het uit de competitie nemen van de Zondag 1 vervelende consequenties kan hebben voor de andere teams in de poule. Echter, een streng contributiebeleid is hetgeen dat het nieuwe bestuur de leden heeft meegegeven en is ook onderdeel van het beleidsplan dat  door het nieuwe bestuur gemaakt is. Met de spelers van de zondag 1 die wel hun contributie voldaan hebben worden individuele afspraken gemaakt.

Bestuur LV Roodenburg