Geen enquêtes onder de leden of een ingelaste extra ledenvergadering meer om met elkaar te bepalen wat voor voetbalvereniging je bent en waar je in de (nabije) toekomst naar toe wilt met je kluppie. Moet het vlaggenschip zo hoog mogelijk spelen, omdat dit ledenwervend en geld genererend kan zijn? Mag die doelstelling ook gewoon heel veel geld gaan kosten om ‘het eerste herenteam’ te laten slagen? Is de vlag op het vlaggenschip er dan ook één van verenigingsspelers of wordt het eerste qua samenstelling een blauwdruk van het bekende Franse vreemdelingenlegioen?

Deze discussie speelt bij vele amateurvoetbalverenigingen waar weldoeners en suikeroompjes, altijd zijn het blijkbaar mannen, opstaan om voor promotie na promotie te kunnen zorgen met hun geldelijke ondersteuning. ‘Wie betaalt, bepaalt!’, is daar een veel beluisterde kreet. Deze discussie zorgde onlangs ook voor een tweespalt binnen FC Rijnvogels, waar wilden ze heen met hun club? Het vraagstuk is nu deels opgelost met een aparte stichting om de gelden voor ‘het eerste herenteam’ te genereren en te beheren. Maar de enquête onder de leden bleek op de ingelaste Algemene Leden Vergadering maandag 25 november ook nog meer wensen en verlangens van de leden te bevatten die nu ook nog, vereniging breed, moeten worden ingezet.

Ik raad bij de K.N.V.B. aan om de marmottenrace van AVRO’s ‘Wie-kent-kwis’ met presentator Fred Oster, de eerdere presentator Peter Knegjens was na zeven afleveringen weggestuurd door bovenmatig drankgebruik om de uitzendingen beter te kunnen presenteren, in te huren. In de jaren 1973 – 1983 spurtten de marmotten met namen als Mieke Telkamp, Sjakie Swart en André van Duin (vanwege het bonte kapsel) onder het toeziend oog van dhr. Van Rijssen van de Vaassense Pluimvee- en Konijnenhouders vereniging op de gaten ter waarde van f 50,- tot zelfs f 1.000,- af. En soms moesten ze zelfs door de presentator worden gelokt naar de betere bedragen voor de deelnemers aan deze quiz.

Doe dit dus voor die zoekende amateurvoetbalverenigingen, dat scheelt tijd, geld en irritaties over de genomen besluiten. Wat te denken van gaten als ‘Alles naar heren 1’, ‘Alle leden evenzeer financieel ondersteunen’, ‘Jaarlijks minstens één eigen jeugdspeler in de herenselectie’, ‘Alles voor vrouwen 1’ enz.? En reken maar dat het nog gezellig ook wordt in de kantine van de betreffende club als de beestjes gaan lopen. Het kan ook geld genereren want mogelijke weldoeners kunnen zo ook hun naam aan een (gelijkende) marmot verbinden. De lokale omroep kan het filmen en uitzenden en op maandagavond kan er bij de sportuitzending door de heren analytici, weten vrouwen niks zinnigs te melden over voetbal dan, weer bloedserieus over worden gesproken met te uitgestreken gezichten.

Gewoon doen zo, start de alom bekende muzikale klanken van de ‘Aambeeldpolka’ van de ‘Boertjes van Buuten’ en ga de richting van de club zo bepalen. Niets is wat het lijkt en voetbal is toch ook maar gewoon een spelletje? O ja, en die marmotten, dat zijn gewoon cavia’s hoor!