Deze week werd op een bijeenkomst van hoofdklasseverenigingen besloten om de KNVB te vragen een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om de zaterdag- en zondag hoofdklassen samen te voegen. Uitgangspunten zijn dat alle wedstrijden waar een zaterdagclub bij betrokken is ook op de zaterdag worden gespeeld, hetgeen er op neer komt dat alleen wedstrijden tussen twee zondagclubs nog op zondag worden gespeeld, net zoals dat al in de tweede divisie plaatsvindt.

Tijdens de bijeenkomst werden op voorhand al een aantal praktische knelpunten benoemd, zoals het bepalen van een (laat) aanvangstijdstip wanneer een zondagclub en een zaterdagclub tegen elkaar spelen, het verlengen van openingstijden en de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers van de  i.v.m. met laatstgenoemde wedstrijden. Bovendien moet er een nieuwe promotie/degradatieregeling komen voor de derde divisie (zaterdag en zondag) die haar wedstrijden nog wel op een vaste speeldag afwerken.

Kennelijk was de gemeenschappelijke wens om meer regionaal gebonden wedstrijden te spelen zo groot dat men ondanks deze bezwaren en organisatorische veranderingen bij de KNVB de wens heeft neergelegd om deze samenvoeging zo snel mogelijk te realiseren. Men verwacht dat samenvoeging met ingang van het seizoen 2020/2021 gerealiseerd is.

In feite komt bovenstaand verzoek op veel punten overeen met het voorstel om in de lagere klassen weekendvoetbal in te voeren. Waar de landelijke hoofdklassers eensgezind zijn, is er landelijk echter veel weerstand tegen de invoering van het weekendvoetbal. De terugloop in het zondagvoetbal is vooral in West 2 enorm. In de andere districten ondervindt men echter geen problemen en wordt er in de districten West 1 en Zuid 1 zelfs op vijfde klasse niveau nog competities georganiseerd. Mede om die reden zal er een dezer dagen een voorstel voor invoering van weekendvoetbal, uitsluitend in West 2, bij de ledenraad van de KNVB behandeld worden.

Voor het komende seizoen hebben een aantal verenigingen aangegeven het prestatievoetbal op zondag stop te zetten. Uit onze regio heeft men hiertoe bij Warmunda al besloten en het is ook niet ondenkbeeldig dat een club als SJZ dit voorbeeld volgt, immers dit onderwerp was de afgelopen jaren ook al een agendapunt binnen het bestuur en ledenvergadering. Ook in de regio’s Den Haag en Rotterdam hebben wederom een aantal clubs  besloten om de overstap naar zaterdag te maken. En bij een aantal verenigingen waar nu op beide dagen nog standaardteams spelen trekt men de stekker uit het zondagvoetbal. Opvallende namen daarbij zijn Nieuwerkerk en VELO, beiden op hoog niveau actief op de zondag en op een (veel) lager niveau op zaterdag.

Afgelopen weken was ik, in het kader van de Rabobank LAV Cup, als scheidsrechter aangesteld bij de zaterdagteams van Voorschoten ‘97 en Sporting Leiden. Na afloop van beide wedstrijden sprak ik met bestuursleden van beide clubs. Ook daar was men niet eensluidend in hun verwachtingen. Waar de één positief keek naar het voornemen om weekendvoetbal in te voeren en aangaf dat dit door de omvang van de vereniging, met een bijzonder grote jeugdafdeling, ook broodnodig was had de ander ook de nodige bedenkingen en sprak de vrees uit dat het langzaam maar zeker de ‘stille dood’ van het zondagvoetbal in West 2 zou inluiden.

Beiden spraken echter wel hun gemeenschappelijke zorgen uit. Zij realiseerden zich dat het overgrote deel van hun wedstrijden, zowel uit als thuis, op zaterdag (laat in de middag of vroeg in de avond) gespeeld zou moeten worden. Daarbij rees de vraag hoe spelers en/of publiek dit zouden ervaren. Beiden waren bevreesd dat belangstelling en de animo zouden teruglopen. De ontwikkelingen in de tweede divisie rechtvaardigen deze angst. Daar wordt geconstateerd dat de publieke belangstelling de afgelopen maanden sterk terugloopt, vooral bij de geplande avondwedstrijden.

En waar nu nog op twee dagen grote bedrijvigheid heerst bij de vereniging zou het op een groot aantal zondagen stil(ler) kunnen worden. Geen thuiswedstrijden van het eerste betekent minder publiek en  mogelijk ook minder gezelligheid voor de ‘recreatieteams’ die nog wel op zondag voetballen. Het gevolg laat zich raden, naast minder inkomsten mogelijk ook leden die afhaken.

Ook organisatorisch moeten de verenigingen aanpassingen plegen. De openingstijden van de kantine op zaterdag, de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers (barmedewerkers, bestuursdiensten, wedstrijd coördinatoren etc.) op de zaterdag waren een punt van zorg. Gedurende een groot deel van het seizoen is men aangewezen op de beschikbaarheid van een lichtinstallatie, die bij gebruik ook weer extra gebruikskosten met zich meebrengt. Ook de mogelijkheid dat beide afdelingen gelijktijdig thuis werden gepland werd besproken; ‘het wordt druk zaterdag, om 14.30 het zaterdagteam en om 17.00 uur de zondag er achteraan’. Kortom men voorzag nogal wat knelpunten, niet allen voor zichzelf maar zeker ook voor de zaterdagverenigingen die in de gemengde competities verplicht werden tot het spelen van weekendvoetbal.

Maar ook bij een groot zaterdagverenigingen is nog veel weerstand te constateren. Dat is zowel te verklaren als ook deels te begrijpen. Weekendvoetbal betekent voor de zaterdagclubs dat zij niet alleen voor organisatorische problemen, maar ook voor mogelijke kosten komen te staan die zij momenteel, in een volledige zaterdagklasse niet hebben. Een aantal van hen voelt het alsof het probleem van de KNVB op hun schouders wordt afgewenteld.

Is er dan een andere oplossing? In het verleden vormden de afdelingen samen een succesvolle Leids-Goudse afdeling. Een soortgelijke constructie had in mijn ogen nu ook tot de mogelijkheden behoord. Ik betwijfel of er voldoende onderzoek is gedaan naar een meer regionale indeling en zodoende tot een andere oplossing te komen.

Aansluiting bij West 1 voor verenigingen gelegen boven de lijn Den Haag-Gouda-Utrecht en bij Zuid 1 voor de verenigingen ten zuiden van deze grens had wellicht een betere en prettigere oplossing geweest. Diverse verenigingen hebben al ervaring met het spelen tegen zondagclubs uit West 1. FC Boshuizen is een van de ploegen die daar nu mee geconfronteerd wordt, maar ook clubs als MMO, DOSR, Altior etc. hebben in het verleden te maken gekregen met tegenstanders uit West 1 en, voor zover ik heb begrepen, zijn daar beslist niet negatief over.

Voor onze regioploegen zoals Voorschoten’97, Sporting Leiden, ASC, SJZ, Bernardus, MMO, Alphen, WVC, DOSR, Van Nispen etc. lijkt mij dat wedstrijden tegen verenigingen uit Kudelstaart, De Kwakel, Aalsmeer, Hoofddorp, Halfweg, Mijdrecht, De Meern, IJsselstein, Harmelen etc. op de vaste zondag een veel beter alternatief zijn. Het was in mijn ogen in ieder geval het proberen waard en zou er toe bijdragen dat zondagverenigingen al hun wedstrijden zonder organisatorisch rompslomp en mogelijke financiële gevolgen gewoon op zondag hadden kunnen blijven spelen.

Jammer dat er zo weinig aandacht is geweest voor een andere oplossing dan weekendvoetbal. Ik hoop oprecht dat ik ongelijk krijg, maar ook ik ben bang dat de invoering daarvan in plaats van een oplossing wel eens de doodsteek voor het zondagvoetbal in West 2 kan zijn.

Comments are closed.