De KNVB heeft in een mailing naar club de meest gestelde vragen van een antwoord voorzien als het gaat over de toekomst van de zondag derde en vierde klasse. Onderstaand de mailing van de KNVB aan de besturen.

Geacht bestuur,

We krijgen verschillende vragen binnen van verenigingen over het besluit omtrent het standaardvoetbal in West II. In dit bericht staan antwoorden op een aantal vaak gestelde vragen, waarmee we meer duidelijkheid proberen te verschaffen zodat verenigingen een overwogen besluit kunnen nemen voor de toekomst. Daarnaast willen wij in mei een bijeenkomst organiseren voor de huidige 3de klasse zondag verenigingen om in gesprek te gaan over mogelijke vragen over de competitie-indeling voor komend seizoen.

Moeten we straks enorme reisafstanden afleggen als we ons inschrijven voor zondagvoetbal in een West I en Zuid I?

We gaan zoveel mogelijk regionaal (district overschrijdend) indelen in de 4de klasse. Dit betekent dat verenigingen die bij elkaar in de buurt liggen zoveel mogelijk in één competitie komen te spelen. Bij voldoende aanmeldingen uit West II, is de kans groot dat er een West II georiënteerde competitie wordt opgezet (als onderdeel van Steunpunt West).

Bij te weinig of te veel aanmeldingen worden verenigingen uit de buurt van bijvoorbeeld Den Haag met elkaar in één competitie geplaatst en gaan zij richting de zuidelijke clubs uit district West I spelen. Omdat in West I zes competities in de 4de klasse zijn zullen de reisafstanden relatief klein blijven. We gaan uiteraard geen clubs uit Den Haag indelen met clubs uit Den Helder. Hetzelfde geldt voor de verenigingen uit bijvoorbeeld Rotterdam. Deze verenigingen gaan wij zoveel mogelijk indelen bij verenigingen uit het westen van district Zuid I. Bij het indelen van de competities gaan we zoveel mogelijk met de voorkeuren van verenigingen rekening houden.

We gaan vanaf 1 mei inventariseren waar de voorkeur naar uitgaat. Om verenigingen te helpen bij het maken van hun keuze zullen wij deze inventarisatie ook delen met de 3de klasse zondag verenigingen.

Kunnen we met twee standaardteams spelen op zaterdag?

Ja, dat kan. Voorwaarde is dat een vereniging één standaardteam de zaterdagentiteit behoudt en één standaardteam de zondagentiteit. De spelers van het standaardteam met de zondagentiteit mogen alleen in teams op de zondag uitkomen, bijvoorbeeld het zondag tweede team. De spelers van het standaardteam met de zaterdagentiteit mogen alleen in teams op de zaterdag uitkomen. Wanneer een vereniging met beide teams op hetzelfde niveau speelt komen ze niet in dezelfde competitie te spelen.

(Als de vereniging ervoor kiest om van de zondagentiteit over te stappen op de zaterdagentiteit, kan dit gevolgen hebben voor het 2de elftal. Dit zullen wij per situatie bekijken en een passende invulling voor zoeken.)

Hoe is de KNVB tot dit besluit gekomen, dit scenario is nooit besproken met de verenigingen?

We hebben het lang over weekendvoetbal gehad in West II. Om verwarring te voorkomen, onze definitie van weekendvoetbal is dat de thuisspelende vereniging de speeldag bepaalt. We zagen snel dat er onvoldoende draagvlak is bij het zaterdagvoetbal om dit in de breedte in te voeren.

In de gesprekken met verenigingen was er wel ruimte voor de bekervariant, waarbij zondag tegen zondag op zondag speelt en zondag tegen zaterdag op zaterdag speelt op zaterdag 17.00 uur. Een aantal zondagverenigingen gaf echter ook aan graag op de zondag te blijven spelen. We willen de zondagverenigingen niet verplichten om in de bekervariant te gaan spelen omdat de impact voor deze clubs hierdoor heel groot kan zijn (in sommige competities 80 tot 90% van de wedstrijden op zaterdag).

Alles overwegende, met feedback vanuit verenigingen op de varianten die terugkwamen uit de klankbordbijeenkomst en na een gesprek met de ledenraad hebben we gekozen om de bekervariant in te voeren in de competities waar de urgentie het hoogst is, namelijk de 3de en de 4de klasse. Waarbij we de zondagverenigingen de mogelijkheid bieden om op zondag te blijven voetballen in een kwalitatief goede competitie.

Bron: KNVB