Rob Gieben is alweer enige tijd het Hoofd opleiding van ASC. Gieben geeft leiding aan de ASC-Football Academy, waarbinnen de jeugdopleiding, de techniekschool en de keepersschool ressorteert.

Bestuurslid Voetbalzaken Paul Sijbesma: ,,Onze vereniging is volop in beweging: een nieuw complex voor voetbal en cricket samen, een groeiend aantal leden, met nieuwe ambities en doelstellingen. Dat verdient een herijkt plan waarmee we de komende jaren verder kunnen werken aan toekomstbestendig ASC voetbal, waarin plezier, prestaties en goed voetbal samen gaan. Het plan bevat interessante nieuwe elementen. Binnen onze Football Academy zijn inmiddels vele stappen gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gewijzigd jeugdselectiebeleid, het opzetten van een goed gestructureerde circuittraining voor de Onderbouw, het faciliteren van extra techniektraining en het optimaliseren van de keepersschool. Maar ook het verbeteren van de opleiding van onze eigen jeugdtrainers alsmede de begeleiding van coaches tijdens wedstrijden heeft de volle aandacht.”

Sijbesma gaat verder: ,,Het Hoofd jeugdopleiding speelt in dit totale proces een
belangrijke rol. We zijn dan ook zeer verheugd te kunnen melden dat we de
samenwerking met onze Hoofd jeugdopleiding Gieben voor komend seizoen
hebben kunnen continueren. Met Gieben hebben we de juiste man in huis gehaald. Los van zijn beleving en inzet, is hij wat je noemt ‘gepokt en gemazeld in het voetbal’, deelt zijn brede know-how op een zeer prettige manier met de mensen om hem heen en weet daardoor mensen te motiveren. Die positieve dynamiek is nodig om binnen onze Football Academy stappen te blijven maken.”

Gieben zelf: ,,ASC is buiten het feit dat het een gezellige en mooie traditionele club
is, ook een zeer ambitieuze club welke op recreatief- en prestatief niveau positief in
beweging is. Ik heb het uitstekend naar mijn zin, heb veel vertrouwen in de mensen waarmee ik werk en binnen de Football Academy zijn voor de komende jaren tal van realistische doelen te behalen wat op zich een enorme uitdaging is. Kortom, het totaalplaatje heeft mij zonder enige twijfel doen besluiten bij ASC te blijven.”