DoCoS heeft een nieuw kledingplan en zoekt dan altijd mooie projecten om de ingeleverde kleding uit het vorige plan een nieuw en dankbaar doel te geven.

Monique Joubij, moeder van Docos 1 aanvoerder Simon Joubij, werkt voor de Stichting Help Uganda en wat is dan mooier om naast de de missie en doelstelling van de stichting ook de kleding van Docos een prachtige bestemming te geven.

Stichting Help UGanda (HUG) wil mensen in Uganda helpen. Daartoe steunt de stichting 5 projecten voor de armste bevolkingsgroepen. Het gaat om rechtstreekse en kleinschalige hulp, uitgevoerd door lokale mensen en onder begeleiding van onze projectcoördinator in Uganda.

De projecten zijn gericht op gezondheid (het opzetten en ondersteunen van activiteiten en projecten ter bevordering van de algemene gezondheid en ter preventie van ziekten en hulp te geven aan klinieken ter verbetering van algemene en individuele zorg) en onderwijs (het volgen van onderwijs als een belangrijke stap naar een betere toekomst. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook hun (eventuele) families zijn erbij gebaat).

Zie verder:  http://www.stichtinghug.nl