De voetbalburen DOSR en WVC hielden gelijktijdig een Buitengewone Algemene Leden Vergadering. Het enige agendapunt was de stemming over een fusie. Beide clubs stemden volgens de regels die zij hierover in de eigen statuten hadden vastgelegd. Dit impliceerde dat aan WVC zijde tweederde van de aanwezige leden voor een fusie moest stemmen om dit door te laten gaan. Aan DOSR zijde was dit de helft van de aanwezigen. Nadat alle stemmen waren geteld, bleek er een ruime meerderheid voor een fusie.

Het afgelopen jaar hebben meerdere werkgroepen, bestaande uit leden van beide buren, intensief onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, voor- en nadelen van samenwerking. Een rapport over het onderzoek en de gegeven presentatie waren de afgelopen weken ook te bekijken op de websites van beide clubs. Op basis van deze informatie konden de leden gisteravond hun stem uitbrengen.

Om te komen tot een daadwerkelijke fusie is er nog veel werk aan de winkel. Onder andere op voetbaltechnisch, financieel, juridisch en accommodatie gebied dienen er zaken geregeld te worden. Ook moet er nagedacht worden over de naam en het tenue van de nieuwe club. De beide clubs gaan alle zeilen bij zetten om deze zaken in het lopende voetbalseizoen te regelen. Als dat lukt, dan kan de fusie per voetbalseizoen 2020-2021 een feit zijn.

Bron: Groene Hart AD