Momenteel wordt er door veel verenigingen scholing voor jeugdtrainers
gepland. Steeds meer verenigingen kiezen voor de unieke scholingsmogelijkheden van jeugdvoetbalopleiding. Ideaal om alle jeugdtrainers van de vereniging te scholen op de eigen locatie

Met name de linkjes met filmbeelden zorgen voor een goed beeld. Steeds meer verenigingen realiseren zich dat de goedwillende trainers van de jeugdteams, dankzij korte en praktijkgerichte scholing, in staat worden gesteld de jeugdspelers gerichter op te leiden.

De meeste jeugdtrainers bij een vereniging zijn ongediplomeerd en
vormen het grote legioen van vrijwilligers die een verantwoorde rol
heeft bij de jeugdtraining.

Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal
goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding
vraagt, is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale
manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk. Dankzij een club specifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot.

Het niveau van het jeugdkader bepaalt immers het niveau van de jeugdopleiding. Trainers en leiders raken zeer gemotiveerd als zij vooruitgang bemerken. Samen met de beleidsbepalers van de vereniging kiezen wij voor maatwerk. Het uitgangspunt is een interactieve benadering waarbij de totale jeugdopleiding van de betrokken vereniging centraal staat. Hierbij een overzicht van mogelijkheden om de jeugdopleiding uw
vereniging (nog) verder te ontwikkelen.

      # Driedelige interne trainerscursus

Afgesloten met een certificaat voor alle deelnemers. Alle jeugdtrainers van de vereniging kunnen hier aan deelnemen. ZONDER extra kosten!
De vereniging mag het aantal deelnemers dus zelf bepalen. Inclusief Trainersmap, Oefenstofboek en trainingsjaarplan met o.a veel oefenstof.

      Klik op de onderstaande link voor een voorbeeld van de interne
      jeugdtrainerscursus:


# Diverse Thema-avonden: deze zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te reserveren.
      – Presteren met plezier ; voor trainers, leiders, ouders.
      – Clubspecifieke speelwijze ; voor trainers
      – Coaching ; voor trainers en leiders
      – Wedstrijdgericht trainen; voor trainers
      – Jeugdopleiding ; voor trainers en leiders
      – Wiel Coerver-methode ; voor trainers
      – Speelwijze ; voor trainers en leiders
      – Wedstrijdanalyse: voor trainers
      – De rol van de (op-)leider ; voor leiders
      – Pupillentrainers;voor pupillentrainers
      – Juniorentrainers;voor juniorentrainers

      Zie filmbeelden via deze link: http:// https://www.youtube.com/watch?v=JEvZjww7CJI

TRAIN-DE-TRAINER:

Volgens het reguliere trainingsschema van uw jeugdafdeling verzorgen
wij coaching, begeleiding en feedback gedurende een of meerdere
trainingsmiddagen of avonden. Kortom: specifieke persoonlijke ondersteuning afhankelijk van de kennis en behoeften van de trainers.
Dit programma kan 3 tot 4 uur duren zodat een groot aantal van uw
jeugdtrainers hiervan kan profiteren.

      COACH-DE-COACHES: 

Op een of meerdere zaterdagen worden de jeugdtrainers/leiders
voor, tijdens en na de wedstrijd gevolgd. Behalve een analyse volgt ook coaching en persoonlijke feedback om het coachen van de jeugd effectiever en gerichter te laten plaatsvinden. Hierdoor komt de ontwikkeling en spelplezier van de kinderen (nog) meer centraal te staan.

Zie filmbeelden via onderstaande link: http:// https://www.youtube.com/watch?v=Ejz-GN5k7Tk

Verenigingen die nadere informatie wensen kunnen, vrijblijvend, contact met ons opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl.

Mark de Horn
Coördinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540