Een andermaal fraai voetbalseizoen is weer achter de rug. Het leverde ons team veel plezier op. Toch mag er aan het einde van het seizoen ook een kritische noot worden gekraakt. Vooral in de laatste maanden van het voetbalseizoen was er nog al eens kommer en kwel bij diverse clubs. Ons team werd geconfronteerd met onfatsoenlijk gedrag op en langs het veld, interne strubbelingen en er werd vaak met modder gegooid naar andere clubs. Onze redactie beseft dat er geen enkel seizoen rimpelloos zal verlopen. Dat zou een utopie zijn. Echter moet wel worden vastgesteld dat het negatieve ons werk bemoeilijkte en af en toe beduidend minder leuk maakte. LAV wil zeker geen beschuldigende vinger naar clubs wijzen, maar komt op de valreep van het seizoen wel met een statement richting het komende seizoen.

Vanaf het eerste begin is onze insteek om de regionale clubs zo positief mogelijk te positioneren. Ons team richt zich volledig op voetbalzaken. Daar willen wij energie in steken en we hebben er de handen ook vol aan, maar we doen het met liefde. Met randzaken wil ons team zich komend seizoen zo min mogelijk bezighouden. Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag binnen of buiten het veld valt dat buiten onze normen en waarden. LAV behoudt zich het recht voor om de desbetreffende club niet meer te belichten. Uiteraard wil LAV het zo ver niet laten komen, maar de bal ligt wel bij de clubs in deze. Bestuurders, spelers, staf en aanhangers hebben een eigen verantwoordelijkheid en moeten er voor zorg dragen de fatsoensregels te respecteren. Gedrag dat grensoverschrijdend is, kan een club ernstige schade berokkenen en daarvan distantieert LAV zich volledig.

Voetbal is van iedereen en het kan de betrokkenen buitengewoon veel plezier brengen. Daarover wil LAV berichten om zo bij te dragen aan een positief podium voor uw club. Alleen al alle vrijwilligers van uw club verdienen dat. Zo ook de vrijwilligers van LAV…