Tijdens de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie van Sporting Leiden werd Ed Immink uitbundig in het zonnetje gezet. Door Jozef van der Vooren werd het lidmaatschap van verdienste van de KNVB verleend en de club zelf bleef niet achter: Immink werd ook nog eens benoemd tot lid van verdienste van Sporting Leiden. ‘Volkomen terecht’ was een veel gehoorde reactie ter plekke en later ook op social media. In 1985 werd Immink voorzitter van vvLeiden en hij heeft deze functie tot op heden met verve vervuld, zij het dat de club door de fusie met FC Rijnland van naam veranderde. Daarmee is hij een van de langs zittende voorzitters van de regio, een feit dat niet ongemerkt voorbij ging.

,,Een complete verrassing”, zo meldt het nieuwe lid van verdienste. ,,Ik heb helemaal niets gemerkt van de voorbereidingen of zo, ze hebben het keurig verborgen gehouden.”

Vanzelfsprekend is Immink danig trots op zijn benoemingen. ,,Vijf jaar geleden kreeg ik al de gouden speld van de KNVB vanwege mijn inzet voor het schoolvoetbal, maar dit is natuurlijk weer van een andere orde.”

De inmiddels 72-jarige Immink begon op zijn vijftiende in de B-junioren te voetballen bij vvLeiden. Al snel begon hij de helpende hand uit te steken en in 1985 werd hij dan voorzitter. Hij heeft dat al die jaren met het grootste plezier gedaan en is voorlopig niet van zins de voorzittershamer neer te leggen. ,,Wel heb ik een klein stapje terug gedaan en ben nu tweede voorzitter of vicevoorzitter zo men wil. Ik vind het nog steeds leuk om met mijn ervaring een steentje bij te dragen. De fusie heeft voor allen veel energie en inzet gekost, maar nu hebben we dan ook wat. Zeker, er zijn wat schoonheidsfoutjes, maar die plooien zijn glad te strijken. Sporting Leiden is een club met toekomst en zo lang ik kan wil ik daar mijn bijdrage aan leveren. Ik wil mijn vrouw ook bedanken voor al haar begrip en steun die ze me heeft gegeven. Als het thuisfront niet achter me had gestaan had ik deze rol niet bijna 34 jaar kunnen vervullen.”

Het bleef niet bij de twee benoemingen. Om Eds verdiensten nog eens extra onder de aandacht te brengen is het terras op het complex in het Morskwartier omgedoopt tot Ed Imminkplein. Na de plechtigheden rond de benoeming bleef het nog lang onrusti (en gezellig) in de kantine van Sporting Leiden.