Liefst 18% van de voetbalverenigingen vreest voor het voortbestaan als er na de zomer geen volledig seizoen gespeeld kan worden. Vooral de kleine amateurclubs tot 250 leden worden hard geraakt. Dat blijkt uit een enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) onder haar leden. Zo’n 300 voetbalbestuurders vulden de vragenlijst in.

Niet minder dan 18% van de ondervraagden geeft aan dat zij zorgen hebben over de toekomst van hun vereniging als de clubs in het komende seizoen nog steeds niet volledig kunnen functioneren. Van de verenigingen tot 250 leden geeft zelfs 29% aan dat het voortbestaan van hun amateurclub op het spel staat. BAV-voorzitter Ben van Olffen zegt geschrokken te zijn over het cijfer. ‘Je praat over zo’n 500 amateurclubs in Nederland.’

Maatwerk

Nu duidelijk is dat kleine voetbalverenigingen verhoudingsgewijs hard getroffen worden, moet ook gekeken worden naar de verdeling van de verschillende steunpakketten, vindt de BAV. ‘Het is nog niet duidelijk hoe het geld van de steunfondsen wordt verspreid, maar een systeem waarbij wordt gekeken naar het aantal leden, lijkt ons niet wenselijk. Er moet maatwerk komen’, meent Van Olffen.

Sponsors haken af

Uit de enquête wordt duidelijk dat verenigingen – groot en klein – veel omzet mislopen. Ruim driekwart van de amateurclubs heeft alleen dit seizoen al 30% of meer derving van inkomsten uit de horeca. Ook heeft 30% de afgelopen drie maanden sponsors zien afhaken. Dat beeld wordt komend seizoen nog schrijnender. Meer dan de helft (51,5%) van de voetbalverenigingen denkt dat sponsors zullen vertrekken, 25,3% weet het nog niet.

Gemeenten

Daarom is het ook teleurstellend te zien dat clubs aangeven weinig steun van gemeenten te krijgen, zegt Van Olffen. Bijna tweederde (64,6%) van de clubs geeft aan dat gemeentes hen niet tegemoet zijn gekomen bij het betalen van huur voor de accommodaties.

Richtlijnen

De BAV wil pleiten voor meer mogelijkheden voor de amateurclubs. ‘We horen nu al dat veel verenigingen in de zomer door willen draaien en allerlei ideeën hebben om én binding met hun leden te houden én extra omzet te genereren. Denk daarbij aan buitenactiviteiten in combinatie met een verkooppunt op het veld. Volgens de huidige richtlijnen mag dat niet, maar we hopen dat de regionale veiligheidsregio’s specifiek naar de behoeften van sportverenigingen gaat kijken. Wij zullen ons daar als belangenorganisatie voor inzetten.’

Over de BAV

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen behartigt sinds 1946 de belangen van de amateurclubs in Nederland. De BAV heeft ruim 1.600 leden, ongeveer tweederde van alle Nederlandse voetbalclubs zijn aangesloten. Meer informatie kunt u vinden op www.bav-voetbal.nl

Ben van Olffen

telefoon: 06-28765001
e-mail: [email protected]
website BAV: www.bav-voetbal.nl

Note redactie LAV:

Voor zover ons bekend staat er nog geen regioclub op omvallen en onze redactie hoopt uit de grond van het hart dat dit zo blijft. Ook wij duimen voor een volledig seizoen en wel vanaf september! Samen sterk!