De verenigingen in de Tweede en Derde Divisie alsmede de Hoofdklassen hebben bij de KNVB hun voorkeur bekend kunnen maken naar aanleiding van enkele door de KNVB opgestelde scenario’s. Naar alle waarschijnlijkheid worden voor de lagere klassen dezelfde regelingen gehanteerd zodra de bal weer mag rollen.

Vervolgens hebben er diverse digitale bijeenkomsten plaatsgevonden met de besturen van de CVTD en het COH en zijn er calls gehouden met de besturen van de betrokken clubs. Inmiddels ligt er een voorstel bij het Bestuur Amateurvoetbal over de afwikkeling van de competitie seizoen 2020-2021.

Uit de inventarisatie is gebleken, dat het overgrote deel van de clubs geen voorstander is van het uitspelen van de huidige competitie.

Belangrijk bij de gehele besluitvorming is natuurlijk, wanneer er weer gevoetbald kan worden. Bovendien zullen de clubs ook nog een gedegen voorbereiding willen afwerken. Ook de KNVB kijkt belangstellend naar de persconferentie, die komende dinsdag weer zal plaatsvinden.

Mede met dank aan de collega’s van Haaglandenvoetbal.nl