Waarom wordt de gewone competitie niet uitgespeeld door senioren?

De geldende coronamaatregelen staan helaas niet toe dat senioren zonder beperkingen kunnen trainen in aanloop naar een herstart van de competitie. De eerder gestelde deadlines, zoals opgenomen in de routekaart, zijn hierdoor niet meer haalbaar, waardoor het niet langer mogelijk is de competities van senioren uit te spelen.

Kan mijn team deelnemen en hoe kunnen we ons inschrijven?

Ieder team, ongeacht leeftijd of geslacht, kan deelnemen aan de Regiocup, zowel in de categorie A als de categorie B. Alle teams die momenteel nog in competitieverband staan genoteerd, worden hiertoe in de gelegenheid gesteld. Het totale aanbod van teams wordt aan de vereniging aangeboden via Sportlink Club. Wil een team deelnemen, dan is geen actie vereist. Wil een team niet deelnemen, dan kan het bestuur van de vereniging dit voor 19 maart 2021 via een afgeschermde module in Sportlink Club digitaal aan ons melden. Deze mogelijkheid is vanaf de eerste week maart 2021 beschikbaar via Sportlink Club.

Op welke dagen wordt de Regio Cup gespeeld?

We zullen de wedstrijden voor het veldvoetbal plaatsen op de speeldag die normaliter voor het betreffende team ook als speeldag in de competitie aangehouden wordt. In incidentele gevallen bij de senioren kan er sprake zijn van een bundeling van zaterdag- en zondagteams waarbij de dan onderling te spelen wedstrijden op de zaterdagmiddag om 17.00 uur worden gepland. Die koppeling is echter niet het uitgangspunt.

Voor het zaalvoetbal proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de vaste speelavond. Echter vanwege het regionale karakter is dit niet het belangrijkste indelingscriterium waardoor de te spelen wedstrijden op andere weekdagen kunnen worden vastgesteld, dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de sporthallen.

Hoeveel wedstrijden spelen we in de Regio Cup?

Om aan te sturen op een regionale indeling worden kleinere poules gemaakt. Over het algemeen poules van 4 tot 6 teams, incidenteel wordt hier als gevolg van het aanbod wellicht van afgeweken. Afhankelijk van de startdatum kan bepaald worden hoeveel wedstrijden kunnen worden geplaatst en wordt bepaald welke poulegrootte hierbij past. Ter indicatie: vanaf begin mei t/m eind juni zijn dit max. 8 tot 9 wedstrijden per team.

In mijn team is een corona-besmetting. Wat te doen?

In dit geval verwijzen wij naar de hiervoor geldende protocollen en richtlijnen bij besmettingen.

Op een bepaalde datum is de accommodatie niet beschikbaar. Wat te doen?

Bij inschrijving gaan we ervan uit dat de teams de beschikking hebben over hun accommodatie voor de duur van de Regiocup (t/m het weekend van 26/27 juni 2021). Mocht dit niet zo zijn, dan kan de vereniging haar te spelen thuiswedstrijden in overleg met de tegenstander(s) naar een andere (zie ook 2 vragen verder) eerdere datum verplaatsen of de wedstrijd verplaatsen naar het terrein van de tegenstander/een buurvereniging/andere sporthal. Uitstel van de wedstrijd(en) vindt niet plaats.

Wordt er gecontroleerd op de trainerslicentie of op het spelregelbewijs?

Nee, op beide wordt in de Regiocup niet gecontroleerd.

Is het toegestaan een wedstrijd te verplaatsen?

Voor alle te spelen wedstrijden in de Regiocup geldt dat verenigingen de vrijheid hebben om wedstrijden in onderling overleg met de tegenstander te verplaatsen naar een andere datum. Dat mag naar een eerdere datum maar ook naar een latere datum waarbij als uiterste speeldatum 27 juni 2021 geldt.

Moet er voor deze wedstrijden een wedstrijdformulier worden ingevuld?

Ja. De wedstrijden worden op de normale wijze aangeboden en dus wordt er van iedere wedstrijd ook een digitaal wedstrijdformulier ingevuld.

Zijn er regels voor het uitkomen in hogere teams en kan je je ‘vast spelen’?

Voor de Regiocup zijn de normale reglementaire bepalingen van kracht. Dit geldt ook voor het uitkomen van eventuele dispensatiespelers. Spelers kunnen zich niet ‘vast spelen’ aangezien het aantal wedstrijden in de Regiocup te beperkt is.

Kunnen voor de Regiocup ook baaldagen opnemen?

Nee. De baaldagenregeling is op de Regiocup niet van toepassing.

Voor welke leden/spelers geldt dat zij aan wedstrijden mogen deelnemen?

Alleen die spelers die voor het seizoen 2020/’21 als spelend lid voor de vereniging staan geregistreerd mogen deelnemen aan wedstrijden in de Regiocup voor de eigen vereniging. Dat betekent dat potentiële nieuwe leden, waaronder ook zij die voornemens zijn zich in te schrijven, niet mogen uitkomen voor zijn/haar eventuele nieuwe vereniging.

Wat zijn de gevolgen voor (2x) geel in een wedstrijd?

De scheidsrechter heeft net als bij de competitie de mogelijkheid om een gele kaart te tonen. Bij de categorie B betekent dit vervolgens, zoals bekend, een straftijd. Voor de categorie A vindt zoals aangegeven geen registratie plaats voor een getoonde gele kaart. Ontvangt dezelfde speler in het restant van de wedstrijd opnieuw een gele kaart, dan dient deze speler aansluitend het veld te verlaten. Vermelding van de veldverwijdering op het wedstrijdformulier is niet noodzakelijk. Aanvulling van spelers is daarna niet toegestaan. Voor teams die spelen volgens de districtsspelregels zaalvoetbal verandert er niets in vergelijking met de reguliere competitie.

Wat zijn de gevolgen bij een rechtstreekse rode kaart?

Ontvangt een speler een rode kaart, dan zal hij/zij het veld moeten verlaten en zal het team met een speler minder de wedstrijd moet uitspelen. De aanklager zal aan de hand van de overtreding bepalen of er een straf uitgesproken wordt. Daarbij kan de aanklager besluiten om deze straf alleen toe te kennen aan het vervolg van de Regiocup. Is de overtreding dusdanig ernstig van aard, dan kan de aanklager besluiten om de straf ook toe te passen op de reguliere competitie en dus kan dit voor de speler gevolgen hebben voor het seizoen 2021/’22. Voor teams die spelen volgens de districtsspelregels zaalvoetbal verandert er niets in vergelijking met de reguliere competitie.

Mogen spelers die momenteel uitgesloten of geschorst zijn aan de Regio cup deelnemen?

Voor die spelers die eerder een uitsluiting voor een x-tal wedstrijden hebben ontvangen voor de reguliere competitie en waarvan het aantal genoemde wedstrijden nog niet is verstreken geldt dat zij mogen deelnemen aan de Regiocup. De te spelen wedstrijden in de Regiocup kunnen niet in mindering worden gebracht op de uitsluiting van wedstrijden. Voor die spelers waarvoor een termijnschorsing geldt (een schorsing voor een bepaalde periode in maanden of jaren) geldt dat zij niet gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijden van de Regiocup.

De wedstrijd wordt afgelast. Wordt deze opnieuw vastgesteld?

In principe wordt een afgelaste wedstrijd opnieuw ingepland mits hiertoe mogelijkheden bestaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de wedstrijd niet opnieuw worden vastgesteld.

De tegenstander is niet op komen dagen. Wat zijn de consequenties?

Los van tuchtrechtelijke maatregelen wordt een dergelijke wedstrijd in principe opnieuw ingepland mits hiertoe mogelijkheden bestaan. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal de wedstrijd niet opnieuw worden vastgesteld.

De wedstrijd is gestaakt. Hoe nu verder?

Is de wedstrijd gestaakt als gevolg van weeromstandigheden of een ongeval, dan beslist de competitieleider over het vervolg. Is de wedstrijd gestaakt als gevolg van wanordelijkheden, dan zal de aanklager verder onderzoek doen naar de reden van staking. Dit kan inhouden dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft.

Bestaat er ruimte om de Regiocup te verlengen en door te spelen in de zomer?

We houden bij de planning een uiterste datum van 26/27 juni 2021 aan. Willen verenigingen ook daarna nog verder spelen in een dergelijke vorm, dan dienen zij dit zelf in te vullen en loopt dat niet meer via de KNVB.

Zijn er prijzen te winnen?

Nee, aan de Regiocup zijn vooralsnog geen prijzen gekoppeld. Het is een vriendschappelijke competitie die wordt georganiseerd om voetballers weer (op een competitieve manier) te kunnen laten voetballen zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Waarom moeten er bij een gelijkspel in het veldvoetbal strafschoppen worden genomen?

Omdat we toch een competitief element willen toevoegen aan een wedstrijd, is besloten om na afloop van iedere wedstrijd die in een gelijkspel eindigt een strafschoppenserie af te werken. Dit geldt voor alle categorieën. Voor de competitie waarvoor standen worden bijgehouden is het dan tegelijk een extra maatregelen voor het geval teams in een eindstand op alle vlakken op een gelijke plaats eindigen. De strafschoppenserie wordt afgewerkt zoals beschreven in de spelregels veldvoetbal. Bij de wedstrijden van het zaalvoetbal wordt geen strafschoppenserie afgewerkt.

Mijn vereniging neemt met 1 of meerdere teams deel aan een onderling afgesproken poule of toernooi. Is dit toegestaan?

Deelname aan de Regiocup is vrijwillig. Uiteraard bekijken we graag of er een samenwerking tussen de Regiocup en andere lokale/regionale initiatieven mogelijk is. We hechten er hierbij waarde aan dat alle clubs in dezelfde regio van het initiatief de mogelijkheid hebben om hierbij aan te sluiten. Neem hierover contact op met de competitieleider dan wel de verenigingsadviseur. Bestaat uiteindelijk de wens om deze lokale/regionale initiatieven op te nemen in de Regiocup, dan dient voor de betreffende teams inschrijving plaats te vinden en moeten wij goedkeuring  geven ten aanzien van de voorgestelde poule-indeling. Bij deelname aan de Regiocup gelden de spelregels die we hebben aangegeven. Wanneer een vereniging daadwerkelijk met één of meerdere teams niet wenst deel te nemen aan de  Regiocup is het verzoek om deze teams terug te trekken voor deelname. De betreffende teams worden dan ook niet opgenomen in de programma’s van de KNVB.

Mag het clubhuis geopend worden?

Hiervoor zijn de op dat moment geldende protocollen van toepassing.

Later op de dag volgt informatie van onze redactie m.b.t. bovenstaande, de Sportiff LAV Cup seizoen 20-21 en 21-22!!!!!