Met ingang van het seizoen 2021-2022 zal Jelle Korbee hoofdtrainer van de Meerburg selectie worden met Ronald van Delft als assistent-trainer. In eerste instantie (“formeel”) voor 1 jaar, maar, als alles gaat zoals we hopen dat het zal gaan, voor langere tijd.
Met Jelle en Ronald krijgt Meerburg twee bekenden aan het roer van de selectie. Jelle is kind van de club. Hij is bij Meerburg begonnen met zijn voetbalcarrière en uiteindelijk na bij UVS, Noordwijk, Lisse en Voorschoten te hebben gespeeld, bij Meerburg ook weer gestopt met voetballen. Jelle heeft in het “technisch hart” gezeten en hij is twee seizoenen trainer geweest van de JO19-1. Na een uitstapje naar FC Oegstgeest zal hij volgend seizoen dus terugkeren op de club.

Ook Ronald is geen onbekende voor ons. Ronald is al meerdere jaren jeugdtrainer  bij onze vereniging en hij  is dit seizoen trainer van de JO13-3. Als speler heeft Ronald net als Jelle op hoog niveau gevoetbald bij clubs als Katwijk, Rijnsburgse Boys en Voorschoten. Daarnaast is hij vele jaren assistent-trainer geweest bij de “zaterdagtak” van Voorschoten’97.

De reden dat Meerburg voor Jelle (op de foto van Paul Lichtenbeld op de bank bij FC Oegstgeest) en Ronald kiest is dat we denken dat zij in staat zijn om de prestaties van de selectie naar een hoger niveau  te tillen. Als we kijken naar de grootte van de club en het niveau dat onze jeugdelftallen aantikken, dan volstaat (zoals nu het geval is) middenmoot vierde klasse niet meer.

Wij denken dat Jelle en Ronald in staat zijn om de ambitie om in een hogere klasse te spelen waar kunnen maken omdat beiden goed op de hoogte zijn van wat er in de jeugd aan kwaliteit rondloopt. Ze zijn bekend met en bij meerdere selectiespelers en ze zijn regelmatig toeschouwer bij wedstrijden van het eerste.

Daarnaast hebben beiden een breed netwerk op voetbal- en sociaal-gebied in de regio waar we actief zijn. We  denken  dat hun voetbalbagage op technisch en tactisch vlak  zullen leiden tot het doel dat het bestuur voor ogen staat: voetbal dat past bij aard en omvang en ambitie van een club als Meerburg.

Wij begrijpen dat het voor veel mensen binnen Meerburg een verrassing is dat wij het contract met  Huig-Jan Heeringa niet verlengen. Het was dan ook bepaald geen makkelijke beslissing om dat niet te doen. Huig-Jan heeft zeer verdienstelijk werk geleverd. De sfeer rondom wedstrijden van het eerste is verbeterd, en hetzelfde geldt voor  de sfeer in de groep.  Daarnaast is  de selectie verjongd.  Allemaal zaken waar Huig-Jan en zijn staf aan hebben bijgedragen. De verjonging is overigens mede het gevolg van het beleid van de club in de afgelopen jaren. Je zou het als volgt kunnen zeggen: Huig-Jan heeft een solide basis gelegd waarop, naar wij verwachten, Jelle en Ronald kunnen voortbouwen.

We weten (en we zijn daar door verschillende mensen ook op gewezen) dat we verleden jaar een periodetitel hebben behaald. Feit is echter ook dat we slechts in de middenmoot stonden. Weliswaar heeft het seizoen 2020-2021 als gevolg van corona slechts kort geduurd en de gelegenheid om aan te tonen dat het beter kon was beperkt, maar de wedstrijden die wel gespeeld zijn waren teleurstellend, met de wedstrijd tegen SJZ als dieptepunt.

De procedure die wij gevolgd hebben is dat we eerst een gesprek hebben gehad met Huig-Jan. Daarna is een inventarisatie gedaan bij een aantal spelers. Het resultaat daarvan is aan ons teruggekoppeld. Overigens moet gezegd worden dat niet alle reacties dezelfde inhoud hadden. Op basis van die terugkoppeling hebben we desondanks besloten om met Jelle in gesprek te gaan. Met Jelle was al eerder afgesproken dat we zijn ideeën zouden aanhoren. Dat klinkt wellicht raar, maar voor ons is dat geen gekke gedachte als we het hebben over een kind van de club. Tijdens het gesprek die we met Jelle en Ronald hebben gehad, waarbij zij hun visie en hun plannen hebben ontvouwd,  zijn we enthousiast geraakt. Daarbij speelde ook mee  dat de combinatie Jelle en Ronald ons zeer aansprak.

Met al deze informatie is het bestuur aan de slag gegaan. Nadat alle argumenten, alle “voors” en “tegens” tegen elkaar waren afgewogen, heeft het bestuur unaniem het  besluit genomen om als het gesprek met Jelle en Ronald daartoe aanleiding zou geven, verder met hen in zee te gaan. Hetgeen geleid heeft tot het besluit zoals dat naar buiten is gebracht.

Ons is “verweten” dat het bericht dat we het contract met Huig-Jan niet zouden verlengen gebrekkig hebben gecommuniceerd. Daarover willen we volgende zeggen:

Het feit dat het nieuws dat Meerburg niet ging verlengen eerst op LeidenAmateurVoetbal (LAV) stond en later pas op onze eigen site, komt omdat we vlak nadat wij de mail naar de spelers en de staf hadden gestuurd, door LAV werden benaderd of het bericht op hun site mocht. Omdat uit de vraag bleek dat het bericht al rond ging, hebben we, om allerlei “ruis” te voorkomen,  daarin bewilligd. Vervolgens hebben we het bericht zo snel mogelijk op onze site gepubliceerd.

Bron: website Meerburg

Note redactie LAV: Onze redactie vraagt altijd toestemming bij clubs om dergelijke kwesties als hierboven vermeld te mogen delen op onze website. Of, in het geval de club de informatie al heeft gedeeld, pas na dat primeurtje vanuit de club!