donderdag, juli 25, 2024
HomeSponsoringSponsor van de maandSponsor van de maand: Stichting BuZz Leiden

Sponsor van de maand: Stichting BuZz Leiden

-

Net zoals alle andere media (kranten, tijdschriften) moet ook LeidenAmateurVoetbal (LAV) kosten maken om haar artikelen te kunnen plaatsen. Omdat LAV vindt dat iedereen eenvoudig toegang moet kunnen krijgen tot alle LAV-artikelen, biedt LAV de voetbalcontents gratis aan. LAV is daarom afhankelijk van de bijdragen van sponsoren om ook in de toekomst voort te kunnen bestaan. LAV is blij met hun steun en vindt dat deze sponsoren middels de rubriek ‘LAV-sponsor van de maand ’ een plekje in de spotlights verdienen. Deze keer ging LAV in Leiden op bezoek bij Norbert Engels van Stichting BuZz in Leiden.

Engels is 57 jaar, net vijfentwintig jaar getrouwd en heeft twee kinderen. Sinds 1995 woonachtig in Leiden en geboren in Voorschoten. Na wat tegenwoordig het Vlietland College wordt genoemd, ging hij naar de HEAO in Den Haag. Vervolgens kwam hij terecht in de financiële dienstverlening bij de bank die met u mee dacht. Toen kwam verzekeraar Zurich op zijn pad en het langst werkte hij voor Nationale Nederlanden (20 jaar). We moeten dan denken aan taken als productmanagement, onderzoek en communicatie. Daarna kreeg Engels de kans zijn hart te volgen.

Kan je ons terugnemen in die tijd?

,,Ik heb bij de genoemde instanties met plezier gewerkt, maar ik miste op een zeker moment de uitdaging en het werd allemaal te routinematig. Ik miste een maatschappelijke tintje bij de werkzaamheden en daar lag toch wel mijn voorkeur. Het laatste bedrijf waar ik voor werkte, was druk bezig met reorganiseren en ik verloor daarbij mijn baan. Vanaf mijn 52ste kreeg ik daardoor de kans om mijn droom te verwezenlijken. Het komt er op neer dat ik nu in de welzijns/zorgsector communicatietrainingen geef, ik voor Stichting BuZz en Stichting Spark ca twee dagen per week projectmatig bezig ben en ik heb een kleinschalige massagepraktijk. Al met al een prima verdeling. De tijden kunnen verschillen, maar ik streef er in elk geval naar om uit te komen op veertig uur per week. De tijden dat ik zestig uur met mijn werk bezig was, zijn voorbij.”

Norbert, kun je iets vertellen over wat jij en BuZz doen?

,,Ik ben nu, zoals dat heet, ontwikkelmakelaar bij BuZz. Bij BuZz leren we mensen basisvaardigheden aan die nodig zijn om mee te kunnen doen in de maatschappij. We willen mensen hun talenten leren ontdekken. Dit op gebied van de taal leren, digitale vaardigheden, omgaan met geld en papier, netwerk opbouwen en een gezonde leefstijl. Het algehele doel is om een leergang te creëren die mensen helpt om de basis op orde te krijgen, hun talenten te ontdekken en zelfredzaam te zijn. Sinds juli ’20 is BuZz een nieuwe organisatie en een van de drie welzijnsorganisaties in Leiden. De andere twee zijn SOL (Samen Ondernemend Leren) en Incluzio. Stichting SPARK- verbonden aan BuZz- heeft als doel het maatschappelijk bewust ondernemen in de Leidse regio vergroten. Wij werken daarbij samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties en helpen hen om maatschappelijk bewust te werken. Door te ondersteunen, te adviseren en inspirerende evenementen te organiseren. Mijn rol is het om vraag en aanbod op ons digitale Beursplein aan elkaar te knopen (samen met 2 vrijwilligers). Daarnaast relatiebeheer, PR, opbouwen websites en het voeren van gesprekken met diverse partijen. Communicatie is zoals in elke branche belangrijk, maar zeker binnen (vrijwilligers)organisaties om zo zaken voor elkaar te krijgen.”

Hoe zou jij jezelf willen omschrijven als mens?

,,Ik ben vooral geïnteresseerd in andere mensen. Ik houd van mensen en heb ruime interesse in wat ze drijft en in welke mate wij als organisatie kunnen helpen met maatschappelijk ondernemen. Het is van groot belang hoe mensen gebruik kunnen maken van elkaars netwerk, kunde en kennis. Daar zet ik mij volledig voor in en het is dan bemoedigend en fijn om te zien dat je verbintenissen kunt maken en dat je anderen kunt helpen. Die rol past mij prima en is natuurlijk een geheel andere dan die ik had in het bedrijfsleven voorheen. Mijn werkzaamheden zijn erg divers en dat maakt het zo leuk. Dit is voor mij zingevend en zo wil ik graag mijn werkzame leven invullen.”

Wat zijn jullie speerpunten bij SPARK?

,,We moeten groeien en financieel op eigen benen kunnen staan. Dit doe je door een professionele organisatie neer te zetten met dito mensen. Er moet slim gewerkt worden met de middelen die je hebt. Je moet jezelf de vraag stellen hoe je doelen gaat stellen. Persoonlijk ben ik er voor om enkele plannen succesvol uit te voeren dan veel plannen maar voor de helft. Af en toe moeten er keuzes worden gemaakt en moet het zakelijker. Elke euro die wordt besteed moet kunnen worden verantwoord.”

Hoe is de samenwerking met LeidenAmateurVoetbal tot stand gekomen?

,,Dat is eigenlijk ontstaan doordat LAV een tijdje terug een match kreeg met MBO71 (voorganger van SPARK en nu onderdeel ervan). Er was een evenement in de Agaatlaan in Leiden en daar heeft LAV enkele leuke gestes beschikbaar gesteld om te kunnen overhandigen aan deelnemers van een georganiseerde bingo. Dat was toen heel waardevol en van daaruit is het contact geïntensiveerd om te zien waar de twee partijen elkaar kunnen helpen en versterken. Het is een goede zaak dat Leidse organisaties de handen ineen slaan. Dat kan op tal van gebieden en wij zijn blij met het opgebouwde contact. Wij hebben LAV ook al een keer uitgelicht op de socials van SPARK. Het is goed dat je elkaar en anderen laat zien om zo meer te weten te komen van de werkzaamheden en mogelijkheden om met elkaar tot resultaten te komen.”

Wil je tenslotte nog iets kwijt, Norbert?

,,Graag zou ik nog een oproep doen aan de Leidse regio via jullie website. Ik wil mij hard maken om maatschappelijk bewust te ondernemen met elkaar. Zoek contact met ons want wij kunnen helpen met kennis, kunde en expertise. Het heeft al tot veel mooie matches geleid en we zien het volledig zitten om meer mensen op deze wijze te helpen.”

Stichting BuZz is een Social Work organisatie. Officieel heet dat een ‘Not for-Profit organisatie’, wij zien ons echter als een ‘For-Profit organisatie’: Winst op het sociaal vlak! Wij zijn er voor mensen voor wie het door allerlei omstandigheden, zoals schulden, taalachterstand, beperking en sociaal isolement (even) niet lukt om mee te doen. Wij richten ons op het aanleren van basisvaardigheden en op het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Want: Iedereen heeft talent en telt mee!

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Kijk gerust eens op de navolgende websites!

https://buzzleiden.nl/

https://sparkleiden.nl/

Rechtstreeks in contact komen met Norbert Engels?

Email: contact@sparkleiden.nl

Tel: 06-83122854

Hennie Kanbier
Hennie Kanbier
Alle activiteiten, hoofdredacteur en eigenaar van Leidenamateurvoetbal.nl sinds 2011. Voetbalgek, dol op voetbalstatistieken. Tevens journalist bij Leidsch Dagblad, Hennie@leidenamateurvoetbal.nl

Must Read