zaterdag, juli 20, 2024
HomeZaterdagVierde klasseVeranderingen bij FC Oegstgeest aan het begin van het komende seizoen!

Veranderingen bij FC Oegstgeest aan het begin van het komende seizoen!

-

Bestuurswisselingen

Na vijf jaar nemen we met pijn in ons hart afscheid van Chantalle Driessen als secretaris van het dagelijks bestuur. We zullen haar enthousiaste persoonlijkheid en expertise enorm gaan missen. Natuurlijk wensen we haar alle geluk in de toekomst! Haar werkzaamheden zullen, na goedkeuring van de ALV, overgenomenworden door Pieter van der Bent. Pieter is nu nog bestuurslid overige senioren. Voor zijn portefeuille is een hele capabele opvolger gevonden, in de persoon van Renate Gilliams. Zij stopt dit jaar na 13 seizoenen als
speelster van Vrouwen 1 en we zijn heel erg blij dat zij haar kennis en kunde nu zal inzetten als bestuurslid. Na twee jaar stopt Saskia Krijger als bestuurslid voetbalzaken jeugd. Met Saskia zullen we een zeer gewaardeerd lid van het bestuur missen. We zijn blij dat we hebben kunnen genieten van haar doeltreffende manier van handelen en gaan haar enorm missen in het bestuur. We zijn blij om te kunnen melden dat Stefaan van den Bogaert haar werkzaamheden gaat overnemen. Stefaan heeft twee zoons op de club
en is in het dagelijks leven werkzaam als hoogleraar op de Universiteit van Leiden.

Natuurlijk leggen we de benoemingen van Pieter als secretaris, Renate als bestuurslid overige senioren en Stefaan als bestuurslid voetbalzaken jeugd voor aan de vergadering tijdens de eerstvolgende ALV. Zodoende starten we met een vernieuwd bestuur aan het nieuwe seizoen om onze mooie vereniging verder laten bloeien.

Business Club FC Oegstgeest

Aan het begin van het nieuwe seizoen start de nog op te richten Business Club van FC Oegstgeest. Deze club zal worden vormgegeven door o.a. Wouter Wertwein, Jan- Willem Leeuwenburg, Marcel Wolthaus en Marco Maat. Deze Business Club stelt zich tot doel om
een ruimere sponsorportfolio te vormen om daarmee het selectie- én breedtevoetbal op onze vereniging beter te kunnen ondersteunen. De gelden die door de Business Club aanvullend worden verworven komen de selectie- én breedteteams ten goede. Ook zal een stichting worden opgericht die de gelden van de Business Club zal beheren. Dit met als doel om te zorgen dat de lasten van de vereniging altijd voorrang krijgen boven eventuele kosten voor het realiseren van sportieve ambities. In het bestuur van de Business Club zal altijd iemand van het bestuur zitting nemen. Dat we gebruik mogen maken van de expertise en netwerk van Marcel Wolthaus en Marco Maat geeft ons vertrouwen. Zij hebben veel ervaring in het ‘runnen’ van een dergelijke Business Club.

Goed te weten dat de huidige leden van de huidige sponsorcommissie natuurlijk ook onderdeel zullen worden van de Business Club. Uiteraard willen we met de inkomsten van de Business Club ook zorgen dat de selectieteams (Mannen 1 en Vrouwen 1) beter gaan presteren. Hoe mooi zou het zijn als FC Oegstgeest over vijf jaar bij het 100-jarige bestaan van de vereniging een stabiele eerste/tweedeklasser is? Wel kiezen we de weg van geleidelijke groei en zijn bezig een meerjarenplan op te stellen. Dit plan zullen we tijdens de eerstvolgende ALV in september aan de leden presenteren. Belangrijk om te noemen is dat onze vereniging nooit financieel gevaar mag lopen bij het realiseren van de ambitieuze plannen voor ons selectievoetbal. Concreet houdt dit in dat er altijd eerst naar de
financiële verplichtingen van de vereniging gekeken zal worden alvorens er middelen naar het selectievoetbal kunnen gaan. Dit leggen we formeel vast. Tegelijkertijd realiseren we ons wel dat als we als FC Oegstgeest (Mannen 1 én Vrouwen 1) structureel op een hoger niveauwillen laten voetballen we het selectievoetbal anders moeten inrichten.
Daar gaat Gerrit Paauw ons bij helpen. Hij zal zich uiteraard bezig gaan houden met voetbaltechnische zaken. Paauw zal samen met een team zorg dragen voor de ontwikkeling en verbetering van ons selectievoetbal. Een nauwe samenwerking met Huig-Jan Heeringa en onze Technische Commissie is van groot belang. Om hier te komen moeten we eigen talent blijven ontwikkelen, en ook spelers van buiten aantrekken.

We realiseren ons ook dat we een manier moeten vinden om spelers te
belonen om ze zo aan ons te binden. Momenteel worden er nog gesprekken gevoerd bij de vrouwen en mannen selectie met nieuwe spelers. We kunnen melden dat Xander de Jong (Rijnsburgse Boys), Milan Bremmer (UVS), Thijs de Roy van Zuydewijn (UVS) en Marcus Slagveer (DHC) al toegezegd hebben om komend seizoen bij FC Oegstgeest te komen voetballen.

Met de komst van Paauw, Maat en Wolthaus krijgt de club een enorme boost aan ervaring op sport technisch en zakelijk vlak. We geloven in de aanpak van deze heren. Zeker gezien het feit dat zij ook grote waarde hechten aan het bijzonder mooie karakter van de vereniging FC Oegstgeest. En dat zij zich realiseren dat we tijd moeten nemen om stappen te maken. Een noodzakelijke afslag en een route die past bij een club van ons formaat. Het voetbal moet naar een hoger niveau om gestalte te kunnen geven aan een verbeterde sponsor propositie. Tegelijkertijd is er ons alles aan gelegen om de unieke componenten van de FC Oegstgeest cultuur en DNA te behouden. Dat willen we ten alle tijden borgen.
We voegen dus iets toe en dragen zorg voor hetgeen ons lief is! FC Oegstgeest is een vereniging die zorgt voor al haar leden, zowel recreatief als prestatief. We zijn een club met sterke familiebanden vanuit het verleden en nemen een constructieve rol in de maatschappij. Dat dragen we uit, daar zorgen we voor. Die propositie houdt dus in grote lijnen in dat we zorgdragen voor wat er is en wie we zijn. En voegen daar ambitieus top voetbal voor onze selectieteams aan toe.Het bestuur van FC Oegstgeest is er van overtuigd dat we met het oprichten van een Business Club een nieuwe stap nemen die nodig is
om FC Oegstgeest klaar te maken op weg naar haar 100 jarig bestaan!

FC Oegstgeest 100 jaar

Het bestuur heeft voormalig voorzitter Jaap van Pampus gevraagd omvoortrekker te zijn op weg naar 100 jaar FCO in 2029. Hij zal binnenkort naar buiten treden met een team van leden wat zich gaat richten op de festiviteiten rondom dit bijzondere eeuwfeest! De mogelijkheden voor onze vereniging in de nabije toekomst zijn hartstikke mooi! We rekenen op jullie constructieve bijdrage aan het realiseren van deze plannen!

Het bestuur van FC Oegstgeest, 21 mei 2024.

Must Read