Verbazing en verbijstering vochten om voorrang toen ik deze week las dat de KNVB pas op 6 april a.s. een besluit wil nemen over de voortgang van de competities in het betaald voetbal en de A klasse van het amateurvoetbal, afhankelijk van maatregelen van de regering.

Twee weken geleden sprak de KNVB de wens uit om in ieder geval de competities in het betaalde voetbal en in de A klasse van het amateurvoetbal uit te spelen. Gelet op de toenmalige situatie was dat begrijpelijk. Maar inmiddels zijn we twee weken verder, grijpt het virus ook Nederland steeds meer om zich heen en maakt het steeds meer slachtoffers en zijn de richtlijnen, bedoeld om controle op de uitbraak van het virus te kunnen reguleren en controleren, niet voor niets behoorlijk aangescherpt.

Momenteel draait het land op de onbaatzuchtige en niet van risico gespeende inzet van de vele medewerkers uit de zorg, politie, supermarkten, transportbedrijven, schoonmakers etc. De beelden van overvolle stranden, weekmarkten, tuincentra, bouwmarkten en natuurgebieden moeten een klap in het gezicht zijn geweest voor deze mensen die zich voor ons welzijn een slag in de rondte werken.

Nederland neemt ondertussen ingrijpende en rigoureuze maatregelen, verzorgingshuizen zijn tot verboden gebied verklaard evenals horecagelegenheden en kapperszaken, de ondergrens voor bijeenkomsten en/of evenementen is losgelaten, huisbezoek moet worden ingeperkt en beperkt, niet meer samen boodschappen doen, thuis blijven en groepen en gezelschap vermijden is de boodschap. Verder wordt aangegeven dat het overwinnen van dit virus een kwestie van de lange adem is. De ziektecijfers zullen naar verwachting de komende weken alleen maar toenemen, virologen spreken er over dat we nog maar aan het begin staan.

Overal ter wereld worden (sport)evenementen gecanceld en theatervoorstellingen geschrapt. Ik heb er begrip voor dat het cancellen van de lopende competities een zware beslissing is. Maar het eerste wat de KNVB aan de minister vroeg was of sportwedstrijden ook onder de nieuwe maatregelen betreffende evenementen vielen. Toen dat niet zo bleek te zijn werd besloten om besluiten over het  voortzetten van de competities vooruit te schuiven.

Zeist……wakker worden. Ik snap dat dit besluit voor het betaald voetbal grote financiële gevolgen heeft. Maar dat er overwogen wordt om de competities in het amateurvoetbal uit te spelen is in mijn ogen de waanzin ten top. We praten hier over amateurs waar spelers in de top een aardige nevenverdienste hebben, maar overwegend ook in de maatschappelijke sector werkzaam zijn. Voetbal is dus voor hen niet van levensbelang. In de besluitvorming moet het bovenal gaan om de gezondheid van de spelers en staf, die heeft prioriteit.

Diverse overheidsmaatregelen blijven onverkort van kracht en maken het spelen van wedstrijden onmogelijk. Het probleem van voldoende kleedruimte (hoeveel spelers en begeleiding mag ik in een kleedkamer kwijt) en de te krappe reservebank (bijzetten van stoeltjes kan altijd, alleen vervelend als het giet van de regen) is op te lossen.

Maar hoe handhaven wij de maatregelen in het veld? Voetbal is immers een contactsport. Om de minimaal voorgeschreven afstand te garanderen zijn slidings (waarbij spelers nogal eens met elkaar in aanraking komen als ze vallen) en schouderduwen (hoe dichtbij kan je bij iemand staan) uit den boze. Mandekking is er niet meer bij dus de tegenstander heeft in balbezit alle ruimte, temeer omdat ik hem niet mag aanvallen. Ik kom dan immers dichterbij dan anderhalve meter. Hij mag overigens ook niet proberen om in mijn richting te komen met de bal omdat hij dan de minimale afstand niet meer in acht neemt.

En hoe gaan we om met corners? Hoeveel mensen van elk team mogen het zestienmetergebied in? Hoe verdelen we de beschikbare ruimte over twee teams en hoe bewaken we de minimale afstand tussen spelers. En wat te denken van het niet meer weg te denken muurtje bij vrije trappen. Daar komen behoorlijke gaten (ik schat van anderhalve meter) in.

Verder is het gebruikelijk dat spelers hun neus nog wel eens reinigen tijdens de wedstrijd. Zolang ik fluit heb ik niemand gezien die daarvoor een zakdoek gebruikt, laat staan een papieren. Welnee; neusgat dichtdrukken en snuiten. Of spelers die overtollig speeksel in een flinke rochel op het (kunst)gras achterlaten. Ook dat is dan in het vervolg uit den boze.

Wie gaat dat allemaal controleren? De scheidsrechter soms? Ik moet er niet aan denken, zeker niet omdat ik kans loop dat protesterende spelers mij van korte afstand, al dan niet met ‘consumptieverlies’ duidelijk gaan maken dat ik het (weer eens) verkeerd zie.

Veel verenigingen wachten ongeduldig af wat er gaat gebeuren. Zij willen graag snel duidelijkheid hebben zodat ze zich bezig kunnen houden met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Als er alsnog besloten wordt om de competitie af te werken betekent dat een druk programma met een grote kans op inhaalwedstrijden op doordeweekse avonden, allen waarschijnlijk zonder of met een gelimiteerd aantal toeschouwers. Volgens mij zit niemand daar op te wachten

We zijn helaas nog niet van het coronavirus af. Het is dus nog onduidelijk of we in september weer het veld op kunnen. Daar wel van uitgaande heb ik nog wel een voorstel aan de KNVB waarbij recht wordt gedaan aan de prestaties van de clubs in het lopende seizoen:

—  Verklaar de huidige competities niet zomaar ongeldig, maar handhaaf de resultaten en stand.

—  Handhaaf de huidige klassenindelingen in het volgend seizoen, dus geen promotie of

degradatie.

—  Maak van de huidige competities een dubbel seizoen, lopend van 2019-2021. In elke klasse wordt dus niet twee maar viermaal tegen elkaar gespeeld (of kies voor de variant van anderhalve competitie)

—  Haal de beker uit het programma en gebruik deze dagen en de inhaaldagen om de nog te spelen wedstrijden in te halen. Waar nodig kunnen in het voorjaar van 2021 doordeweekse inhaalwedstrijden worden gepland.

—  Sta spelers/verenigingen toe om overschrijvingen te regelen tot 24 augustus 2020.

—  Overstappen’ van zondag naar zaterdag’ of andersom kan pas weer vanaf het seizoen 2021/2022

—  Overstappen geschiedt horizontaal i.p.v. starten in de 4e klasse.

Om risico’s te vermijden heb ik zelf, mede omdat ik op grond van leeftijd en medische redenen tot de ‘ risicogroep’ behoor, het besluit al genomen om ongeacht de beslissing van de KNVB dit seizoen geen wedstrijden meer te fluiten.

Het is aan de beleidsbepalers in Zeist om een verantwoorde beslissing te nemen. Mijn slotadvies aan hen is ‘gebruik je gezond verstand’………

Tot slot:

Wil ik alle hulpverleners, zowel beroepsmatig als vrijwillig, uit de grond van mijn hart complimenteren en bedanken voor hun geweldige inzet. Medewerkers en volgers van Leiden Amateurvoetbal wens ik veel gezondheid en sterkte toe in de komende maanden.

 

2 REACTIES

  1. Hallo Rene,

    Goed artikel, recht uit het hart.
    Ik hoop dat de knvb het leest en je adviezen overneemt.

    Met vriendelijke groet, Richard.

Comments are closed.