Missie & visie

Waarom is LeidenAmateurVoetbal opgericht en wat is onze missie?

LeidenAmateurVoetbal vindt dat voetbalclubs in de Leidse regio, naast hun sportieve functie, ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in de lokale samenleving hebben. LeidenAmateurVoetbal (LAV) wil bijdragen aan de verdere versterking van deze voetbalcommunities (bestaande uit duizenden leden en vrijwilligers),door de clubs, waar nodig, te ondersteunen en het podium te geven die zij verdienen. Tevens is ons doel om verbindingen tot stand te brengen. Niet enkel tussen de clubs onderling, maar ook tussen het bij het voetbal betrokken bedrijfsleven. LAV schenkt aandacht aan de clubs en  is met name gericht op het belichten van het lagere amateurvoetbal, omdat al deze clubs (het gros van de voetbalclubs uit onze regio) ook een platform verdienen met al hun vrijwilligers.

Hoe wil LeidenAmateurVoetbal de missie bereiken en wat is volgens onze visie belangrijk?

LAV wil voor iedere liefhebber van het Leidse regiovoetbal op onlinekanalen (internet en app) en de LAV-social media-kanalen gratis actuele, betrouwbare voetbalcontent aanbieden. De werkzaamheden van LAV worden grotendeels verricht door vrijwilligers. Daarnaast wil LAV, in samenwerking met de voetbalclubs en maatschappelijke instellingen, voetbalevenementen in Leiden en omgeving organiseren. LAV heeft sportiviteit, respect en samenwerking hoog in zijn vaandel staan. Onze dagelijkse berichtgeving is gebaseerd op integriteit, positivisme en realisme.