Spelersklassement regels

Per wedstrijd kunnen maximaal acht punten worden verdeeld. Dit enkel en alleen voor de eigen club. Die acht punten mogen verdeeld worden over maximaal acht spelers. Zij verdienen dan dus ieder 1 punt. Een speler kan maximaal drie punten verdienen per wedstrijd. In dat geval blijven er dus nog maar vijf over. Sommige clubs hebben er voor gekozen om een leider de punten te laten geven en bij weer andere clubs worden de punten uitgedeeld door een andere kenner uit de club en niet de trainer (dit uiteraard in onderling overleg). De navolgende combi’s kunnen derhalve worden gemaakt:

* 1-1-1-1-1-1-1-1

* 3-3-2

* 3-2-1-1-1

* 2-2-2-2

* 3-1-1-1-1-1

* 2-1-1-1-1-1-1

Een trainer/ leider of kenner heeft ook de mogelijkheid om minder punten te geven. Dus 7,6, 5,4,3,2, 1 of zelfs nul punten. In het laatste geval heeft een team bijvoorbeeld ‘als een natte krant’ gespeeld. Onze redactie gaat uit van objectiviteit en eerlijkheid van de lieden die de beoordeling doorspelen. Helaas is onze redactie niet bij machte om alle duels zelf te bekijken en te beoordelen, daarvoor ontbreken simpelweg de middelen.

Na de eerste speelronde sluit de inschrijvingstermijn en doen enkel de clubs mee aan het klassement die zich wel hebben gemeld met de eerste punten. Omdat niet in alle klassen een gelijk aantal wedstrijden wordt gespeeld, zal aan het einde van het seizoen een gemiddelde worden berekend!

Dit jaar worden de eerste en tweedeklassers bij elkaar gevoegd in het wekelijkse klassement. De derde klasse staat op zichzelf, net als de vierde klasse. Wekelijks worden drie weekelftallen geplaatst. Aan het eind van het seizoen wordt elke klasse losgeweekt en zullen er enkele prijswinnaars worden uitgeroepen per klasse. Alle winnaars zullen uiteindelijk aan het einde van het seizoen een uitnodiging ontvangen voor de prijsuitreiking tijdens onze jaarafsluiting.

Ook aan het einde van dit seizoen zullen we er weer een prachtige afsluiting van maken, waarbij het de bedoeling is dat er ook een wedstrijd zal worden gespeeld tussen de toppers. Daarover later meer in dit seizoen.