Businessclubpartner van leidenamateurvoetbal

Pure passie voor het regionale voetbal is wat de inmiddels meer dan dertig medewerkers van Leidenamateurvoetbal (LAV) bindt. Met veel enthousiasme, werklust en expertise bedient het meer dan enthousiaste team de clubs en volgers voor wat betreft het wel en wee van de voetbalclubs in de regio.

Vanzelfsprekend zijn er inmiddels nauwe contacten ontstaan met de besturen, spelers, staf en supporters van de betrokken clubs, die via de (mobiele) website, onze eigen app en de social media  op de hoogte blijven van al het nieuws. Diezelfde beleving en betrokkenheid zien wij ook bij het bedrijfsleven, met grote regelmaat omgezet in daadwerkelijke en concrete steun. Je kan hier wel spreken van een een-tweetje tussen bedrijfsleven en voetbal. Ook LAV is dat een-tweetje in toenemende mate met dat bedrijfsleven aangegaan.

Om dit een boost te geven is Leidenamateurvoetbal in september 2017 gestart met een businessclub. Wij hebben in de loop van ons bestaan grote stappen gemaakt wat betreft professionalisering, maar we zijn er nog niet. Meer en structurele steun is een harde noodzaak om ons niveau van werken verder te verbeteren. Een stabiele en groeiende businessclub kan voor LAV een enorme steun zijn en is een van de steunpilaren waarop Leidenamateurvoetbal kan bouwen.

Met behulp van deze businessclubpartners kan de basis worden gevormd voor een toekomst voor dit medium. Dat is in ons belang, maar zeker ook van grote importantie voor de betrokken clubs en al hun volgers. Bij belangstelling graag even contact opnemen via redactie@leidenamateurvoetbal.nl of via Remco Mentink (06-49590748) of Arie Koeman (06-85201699).

  • Verbintenis 1, 2 of 3 jaar bij een overeenkomst van 750 euro (ex btw) per jaar. Bij 2e en 3e jaar hanteert LAV een korting.
  • Twee evenementen per seizoen bijwonen georganiseerd door LAV
  • Uitnodiging voor finaledag op nader te bepalen datum in juni 2021
  • Bannering op Leidenamateurvoetbal.nl
  • Bannering bij alle beelden van Leidenamateurvoetbal.nl
  • Desgewenst: interview als Sponsor van de Maand

Onderstaande bedrijven hebben al een een-tweetje gemaakt.