Sponsoring blijft noodzakelijk!

Pure passie voor het regionale voetbal is wat de inmiddels meer dan vijfendertig medewerkers van Leidenamateurvoetbal (LAV) bindt. Met veel enthousiasme, werklust en expertise bedient het meer dan enthousiaste team de clubs en volgers voor wat betreft het wel en wee van de voetbalclubs in de Leidse regio. Een gebied van rond de 700.000 inwoners.

Vanzelfsprekend zijn er nauwe contacten ontstaan met de besturen, spelers, staf en supporters van de betrokken clubs, die via de (mobiele) website en de social media  op de hoogte blijven van al het nieuws. Diezelfde beleving en betrokkenheid zien wij ook bij het bedrijfsleven, met grote regelmaat omgezet in daadwerkelijke en concrete steun. Je kan hier wel spreken van een een-tweetje tussen bedrijfsleven en voetbal. Ook LAV is dat een-tweetje in toenemende mate met dat bedrijfsleven aangegaan.

Wij hebben in de loop van ons bestaan grote stappen gemaakt wat betreft professionalisering, maar we willen meer en ons blijven ontwikkelen. Structurele steun is een harde noodzaak om ons niveau van werken verder te verbeteren. Een stabiele en groeiende sponsorgroep kan voor LAV een enorme steun zijn en is een van de steunpilaren waarop Leidenamateurvoetbal kan bouwen.

In de loop er jaren zijn wij gesteund door tal van sponsoren. Soms voor een seizoen, soms voor langere tijd. Regelmatig was er sprake van financiële steun, maar ook zijn er overeenkomsten gesloten met gesloten beurzen (bijvoorbeeld bannerruimte versus bonnen/diensten van een bedrijf). De deur staat in beide opzichten open en ons team is dankbaar voor alle geleverde support. Steun die we bij de oprichting kregen, nu en straks in de toekomst. Samen staan we sterk is en blijft ons motto! Op naar seizoen 14 (’24-’25).

Met behulp van deze sponsorpartners kan de basis worden gevormd voor een toekomst voor dit medium. Dat is in ons belang, maar zeker ook van grote importantie voor de betrokken clubs en al hun volgers. Voor het bedrijfsleven kan een samenwerking klanten opleveren en eventueel nieuwe contacten. Onze prijzen zijn daarnaast binnen alle redelijkheid vastgesteld! Bij belangstelling voor ondersteuning graag even contact opnemen via redactie@leidenamateurvoetbal.nl of via Remco Mentink (06-49590748).