Net als veel andere voetballiefhebbers heb ik mijn hoop gevestigd op 16 januari 2021. Dat is de beoogde datum om de amateurcompetities te laten herstarten. Ook de KNVB heeft hier al haar hoop op gevestigd.

Op dinsdag 8 december a.s. zal duidelijk worden of het kabinet hier groen licht voor geeft. Ik vrees echter met grote vreze dat dit niet het geval zal zijn. Het lukt ons helaas maar niet om die vermaledijde besmettingscijfers permanent terug te dringen. Het aantal dagelijkse besmettingen blijft al enige weken schommelen tussen de 4000 en 5000 per dag, met hier en daar een flinke uitschieter naar beneden of naar boven.

Grote evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas, werden al afgeblazen en ook voor de viering van het feest van de Goedheiligman, de Kerstdagen en Oud en Nieuw ziet het er somber voor ons uit. En deze week sprak het RIVM uit dat de zogenaamde tweede golf, waarmee we sinds de zomer worden geconfronteerd, hardnekkiger blijkt te zijn dan ons lief is en dat deze mogelijk pas in maart 2021 onder controle is.

Ondertussen piekert men zich in Zeist suf over het vervolg van seizoen 2020-2021. Hiervoor werd het zogenaamde ‘ Plan B’ ontwikkeld, waarin de doelstellingen voor een herstart op 16 januari 2021, maar ook de mogelijke scenario’s voor een herstart op een later tijdstip staan beschreven.

Korte gezegd komt het er op neer dat, bij een herstart van 16 januari a.s., de KNVB een tijdlijn (planning) heeft opgesteld waarbij de lopende competities in zijn geheel afgemaakt zouden kunnen worden. Bijkomende consequenties zijn dat het districtsbekertoernooi vervalt, er dubbele programma’s met Pasen en Pinksteren worden afgewerkt en dat de competitie tot eind juni doorloopt. Inhaalwedstrijden kunnen waar nodig doordeweeks plaatsvinden en ook zal er geen nacompetitie worden gespeeld maar vinden promotie en degradatie plaats aan de hand van de ranglijst. Men heeft berekend dat deze programmering ‘precies past’.

In geval er pas later groen licht voor een herstart komt zijn de volgende scenario’s ontwikkeld:

1)     opstarten van een hele nieuwe halve competitie, alle ploegen beginnen met nul punten

2)     uitspelen van een halve competitie waarbij behaalde resultaten blijven gehandhaafd

3)     competitie regionaal opdelen in kleinere competities

Ook voor de de p/d-regeling heeft men een regeling getroffen:

a)     bij halve competitie een nacompetitie waarbij de periodetitels aan de hand van de ranglijst worden toegekend

b)     bij halve competitie een nacompetitie conform knock-out system (een wedstrijd)

c)     geen nacompetitie (met als gevolg dat de KNVB de promotie/degradatieregeling moet aanpassen)

Op zich een prima oplossing. Mijn enige opmerking zou zijn dat ik vooral in het eerste geval een alternatief mis, namelijk de optie om een halve competitie uit te spelen en vervolgens in elke klasse een kampioenspoule en een degradatiepoule te formeren. Dat is naar mijn mening de meest eerlijke oplossing, immers op die manier spelen alle clubs zowel uit als thuis tegen de directe concurrent  voor promotie of degradatie. Een bijkomend voordeel is dat het ruimte geeft in het programma (minder wedstrijden) zodat onvoorziene uitval van weekenden (bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden) opgevangen kunnen worden. Het zou zelfs een alternatief scenario kunnen zijn indien er pas in februari of maart gestart kan/mag worden.

Wat mij echter verbaast, is dt de KNVB bij de top van het amateurvoetbal een onderzoek (enquête) heeft uitgezet waar de voorkeur van de clubs naar uitgaat. Je hoeft echt geen hogere wiskunde te hebben gestudeerd (of welke ander opleiding dan ook) om de uitkomst te voorspellen. Clubs reageren en kijken daarbij uiteraard vanuit eigen belang. Dat is iets wat je ze niet kwalijk mag/kan nemen. Clubs die een goede start hebben gemaakt kiezen nagenoeg zonder uitzondering optie 2, terwijl clubs die een valse start hebben gemaakt uiteraard voor optie 1 kiezen in de hoop nog iets van het seizoen te kunnen maken en ‘ dat is logisch ‘ zou wijlen Johan Cruyff zeggen.

Het gevolg laat zich raden; er heerst op dit punt grote verdeeldheid binnen de amateursector. Iets waaraan in de regionale dagbladen dan ook inmiddels diverse artikelen zijn gewijd.

Toen mij dit ter ore kwam moest ik onmiddellijk terugdenken aan afgelopen voorjaar toen bij het Betaald Voetbal aan de de clubs de keuze werd voorgelegd betreffende de p/d- regeling. De uitkomst zal menigeen zich nog herinneren en leidde destijds niet alleen tot hevige discussies maar liep zelfs uit op een rechtszaak waarin Cambuur en De Graafschap promotie eisten.

De KNVB werd hierbij in het gelijk gesteld omdat zij claimden dat er geen sprake was van een stemming, maar van een inventarisatie. Het voornemen om tot het besluit te komen om geen p/d toe te passen was, zoals zij aangaven, onafhankelijk van deze inventarisatie al genomen. In mijn ogen een staaltje ‘boerenbedrog van de bovenste plank’.

Maar aangezien de statuten echter aangeven dat de KNVB een rechtsorgaan is wat zelfstandig beslissingen mag nemen kon de rechter daarom niet anders doen dan de KNVB in het gelijk stellen. Dit tot frustratie van Cambuur en De Graafschap en tot opluchting van RKC en ADO Den Haag. Hetzelfde gold overigens voor AZ en FC Utrecht, wiens bezwaren uiteindelijk door de UEFA terug werd verwezen naar de KNVB.

Ik verwacht dat de geschiedenis zich zal herhalen, alleen dit keer binnen de amateur sector. Bij elke beslissing/besluit van de KNVB, zullen er winnaars en verliezers zijn, dat is onoverkomelijk. Echter een weloverwogen en gefundeerd besluit zal over het algemeen makkelijker aanvaard en gedragen worden.

Dit bleek ook afgelopen voorjaar. Na bestudering van eventuele alternatieven kwam de bond tot het besluit de competitie ongeldig te verklaren en geen p/d regeling toe te passen. Clubs die in aanmerking meenden te komen voor promotie naar een vrijgevallen plaats in de naast hogere klassen (bijv. door fusies en/of terugtrekken en/of opheffen van de club) konden daartoe evenwel een verzoek indienen.

Hoewel dit besluit een groot aantal (potentiële) kampioenen/promotiekandidaten rauw op het dak viel leverde dit nauwelijks enige weerstand van betekenis op. En ook de toekenning van promotie vond plaats op een aanvaardbare manier; aan ploegen met het hoogste gemiddelde winstpunten werd promotie toegekend.

Het lijkt er op dat men in Zeist niets van geleerd van het verleden. In plaats van een duidelijke lijn uit te zetten voor het vervolg van de lopende competitie en daarin de volledige regie te nemen schept zij wederom bepaalde verwachtingen bij de clubs. Deze gaan er in dit geval (al dan niet terecht) van uit dat hun stem gehoord wordt en dat zij daarmee invloed hebben op het te nemen besluit. Als het besluit dan anders uitvalt is de kans op teleurstelling, onvrede en zelfs boosheid groot, met alle gevolgen van dien.

Het is dus voor de KNVB te hopen dat het kabinet groen licht geeft om medio januari 2021 ‘de wei weer in te mogen’ anders voorzie ik, ongeacht de  definitieve uitkomst van het besluit, dat de bond een vervelende feestmaand tegemoet gaat. Naast een in de soep gelopen Sinterklaasfeest, sobere Kerstdagen en een geluidloze Oud en Nieuw kunnen ze ook rekenen op een lawine aan vragen van ontevreden clubs. Wellicht dat zij op een rustig moment nog eens terugdenken aan de titel van deze column.

Rest mij om u, ondanks alle beperkingen, een goede decembermaand, toe te wensen; in goede gezondheid toe te wensen. Maak er wat van en………..blijf gezond.