De gemeente Katwijk heeft de huur van sportaccommodaties binnen de gemeente kwijtgescholden. Het bedrag van zo’n 256.000 euro dat amateurverenigingen gezamenlijk zouden moeten betalen over de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 komt daarmee te vervallen. Op die manier wil Katwijk de sportclubs door de coronacrisis heen helpen.
De huur van hun onderkomens betalen verenigingen normaal gesproken aan de gemeente. Deze loopt deze huurinkomsten overigens niet mis. Door aanspraak te maken op de landelijke regeling Tegemoetkoming Verhuurders (TVS) ontvangt het gemeentebestuur precies hetzelfde bedrag aan compensatie voor het kwijtschelden van de huur.

Er zit nog een addertje onder het gras in het hele plan. De kans bestaat dat het huurbedrag niet geheel wordt gecompenseerd door het Rijk, hiervoor is landelijk 89 miljoen euro beschikbaar. Als die pot leeg is keert het Rijk naar rato uit. Daardoor kan het plan financieel toch nog negatief uitvallen voor Katwijk. Of dit scenario uitkomt blijkt volgens de gemeente Katwijk dit najaar.

Bron: Leidsch Dagblad