Het kabinet heeft dinsdagavond bij monde van minister-president Rutte laten weten dat de maatregelen die twee weken terug zijn ingevoerd om het coronavirus in bedwang te houden, weer teruggedraaid worden. De maatregelen die op 13 oktober werden ingesteld blijven voorlopig gelden.

Dat betekent dat de senioren weer in groepen van vier mogen gaan trainen. Wedstrijden en contacttrainingen zijn vooralsnog niet toegestaan. Voor de jeugd blijft gelden dat er voluit getraind mag worden en oefenwedstrijden alleen binnen de eigen club georganiseerd mogen worden.

Onder meer musea, theaters, zwembaden en pretparken kunnen na een sluiting van twee weken weer open en we mogen weer sporten in groepslessen. Mensen mogen per dag weer maximaal 3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 4 mensen in groepsverband buiten zijn. Tegelijk blijft de gedeeltelijke lockdown in stand. Om het aantal keren dat mensen in contact met elkaar komen te beperken, blijven evenementen verboden en is een algehele sluiting van de horeca.

Begin december beslist het kabinet of de maatregelen kunnen worden aangepast.

Mede met dank aan de collega’s van voetbalrotterdam.nl