In deze bijzondere en bizarre zware tijden kan een ieder wel een steuntje in de rug gebruiken of toeleven naar een leuk voetbalevenement. Dat laatste lukt niet in de nabije tijd helaas en we weten allemaal dat we ook niet zomaar af zijn van het coronavirus. Kort voor de uitbraak wilde Leidenamateurvoetbal.nl gewag maken van een naar ons idee prachtig initiatief. De datum voor het gebeuren, 5 september 2020, stond al vast. Helaas ging er een streep door de datum. Gaat het initiatief daarmee verloren? Nee zeker niet. De organisatie gaat voor een nader te bepalen datum in 2021. Uitstel ja, afstel nee derhalve! Lees gerust verder over het idee!

‘Leidsch Voetbalhistorie Toernooi’

Intro

In de voorbije decennia is de Leidse voetbalwereld flink ingekrompen. Oftewel, diverse Leidse clubs zijn verdwenen of een fusieclub geworden. Hier zijn diverse redenen voor aan te voeren, maar onder aan de streep blijft het jammer dat clubs met al hun vrijwilligers niet meer bestaan. Enkele fusies hebben gelukkig een voortbestaan opgeleverd, maar dit jaar ging het licht uit bij Leidsche Boys.

Leidenamateurvoetbal.nl

Zoals ongetwijfeld bekend bij de volgers van het Leidse (regio) voetbal heeft het team van LeidenAmateurVoetbal (LAV) getracht om het Leidse voetbal weer meer op de kaart te krijgen. Dit initiatief werd tien jaar geleden gestart en dus valt er iets te vieren. Maar ja, dat kan en mag dus niet. Dat neemt niet weg dat in de loop der jaren onze website en onze social media kanalen meer en meer waardering kregen en dat maakt ons werk ontzettend leuk en uitdagend om uit te voeren. Passie is wat ons drijft.

Streven

In de wandelgangen hoorden we regelmatig dat het leuk zou zijn om een reünie te organiseren van clubs die niet meer bestaan. Dat idee is leuk, maar het organiseren daarvan is een ander aspect, zo bleek. Onze redactie hakte eerder de knoop door: wij gaan op voor een werelddag onder de benaming ‘Leidsch Voetbalhistorie Toernooi’, dit in navolging van een toernooi die in de regio Den Haag al jaren wordt georganiseerd. Dat moet in Leiden toch ook van de grond komen en een traditie kunnen worden?

Dick Barnhoorn

Maanden terug heeft de redactie van LAV Dick Barnhoorn, wie kent hem niet in de Leidse voetbalwereld, bereid gevonden om een voortrekkersrol te gaan vervullen. Daar zijn we heel blij mee, want zijn enthousiasme werkt aanstekelijk en gezien de reacties in de wandelgangen moet dit een succes kunnen worden.

Voor oorspronkelijk, niet meer bestaande Leidse clubs

Het toernooi wordt in het eerste jaar gehouden voor niet meer bestaande Leidse clubs (dus in beginsel niet voor fusieclubs). Mogelijkerwijs kan de organisatie dit initiatief verder uitbreiden de komende jaren, maar de gedachte is om het toernooi eerst stevig neer te zetten met elf clubs die niet meer bestaan. Derhalve is in de voorbije tijd een uitnodiging uitgegaan naar vertegenwoordigers van in willekeurige orde: LFC, Leidsche Boys, VV Leiden, VNA, VTL, GOL Sport, VNL, De Sleutels, Oranje Groen, Unitas Leiden, LDWS en ZLC. Zonder uitzondering is daar zeer positief op gereageerd.

Opzet

Het 45+ toernooi, dus die geboren zijn in 1975 of daarvoor, zou plaatsvinden op zaterdag 5 september 2020 maar daar komt dus een nieuwe, nader te bepalen datum voor in de plaats. We hebben Sporting Leiden bereid gevonden om het toernooi te faciliteren. Niet toevallig, want zoals bekend is dit een fusieclub uit eerder vergane clubs en meer recentelijk VV Leiden en FC Rijnland. Het gaat om een 7 tegen 7 toernooi (zes spelers en 1 keeper, enkele reserves welkom en aan te raden). Het toernooi zal plaatsvinden op een middag. Na afloop van het toernooi zal er een feestavond met live muziek losbarsten waarbij herinneringen ophalen uiteraard centraal staan.

Aandacht

In 2021, zodra er meer bekend is over de mogelijkheden om weer aan voetballen toe te komen, zal LAV met enige regelmaat aandacht schenken aan het toernooi ter voorbereiding. De boel een beetje opwarmen waardoor het hopelijk een druk bezette dag wordt. Op de dag zelf zal er ook de nodige publiciteit aan het toernooi worden gegeven. Foto-en beeldmateriaal zal zeker terug te vinden zijn na deze dag op onze website en social media.

Wens

De organisatie spreekt de wens uit dat alle betrokken contactpersonen straks anderen zullen enthousiasmeren onder het mom ‘spreekt het voort’. Zo gaat het leven en kunnen we er met zijn allen iets fantastisch van maken met als streven om er een traditie van te maken! Tevens het uitdrukkelijke verzoek om anderen- nog niet bekend met LAV- te verwijzen naar ons werk waarbij de nog wel levende Leidse (regio) clubs volop aandacht krijgen. Mogelijk ontstaan daar weer mooie contacten uit en wellicht ook uitbreiding van onze sponsoren en businessclubpartners. Met meer partners aan boord kan het team van LAV het werk immers continueren en verder professionaliseren.

Nog dit

Aan de contactpersonen per club vragen wij om een team samen te stellen van pakweg 9 tot 10 spelers (minder niet raadzaam, meer niet strafbaar). Het gaat om korte wedstrijdjes, maar veel oude toppers zullen niet meer zo lenig zijn. Per club vragen wij een spelerslijst op met voor-en achternaam en de geboortedatum. Het zal immers voor de ene club wat lastiger zijn dan voor een andere club om spelers op te trommelen. We kunnen dan t.z.t. kijken of we qua indeling kunnen sturen op leeftijd.

Later meer, eerst die nare vijand uitschakelen!

De organisatie van het Leidsch Voetbalhistorie toernooi:

Dick Barnhoorn, Sem Nazloomian en Hennie Kanbier