De Gemeente Kaag en Braassem voert een beleid waarin zij nastreeft om het maatschappelijk vastgoed in de Gemeente over te dragen aan de gebruikers.

Met dat beleid heeft ROAC derhalve ook te maken. Aan ROAC is verzocht een langjarige bruikleen overeenkomst te sluiten met de gemeente om de verantwoordelijkheid voor accommodatie die wordt gebruikt op het Hertogspark van de Gemeente Kaag en Braassem over te nemen.

Eind maart 2020 hebben de gemeente Kaag en Braassem en ROAC een langjarige gebruiksovereenkomst gesloten waarin bovenstaande is geregeld. De gemeente blijft via een aparte stichting verantwoordelijk voor het maaien en onderhouden van de velden, alles wat daartoe niet behoort is voor rekening en risico van de sportvereniging. ROAC is al jaren eigenaar van de kleedkamers en het clubhuis op het Hertogspark en ook de sporthal die er staat is eigendom van een stichting die aan de vereniging is gelieerd.