De afgelopen maanden zijn Eelke van Dijken en Chris van der Mijn druk doende geweest met de toekomst van het zondagvoetbal. Hierna volgt een kort verslag van hun activiteiten, een schrijven aan de leden van Voorschoten’97.

In opdracht van het bestuur en de VTC (Voetbal Technische Commissie) heeft er de afgelopen tijd een onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van het zondagvoetbal bij Voorschoten`97. Naar aanleiding van een terugloop van zondagclubs in regio West II en de nodige perikelen (een bewogen ALV, aftreden van het bestuur)  binnen de club in 2019, is er door het interim bestuur en de vtc een onderzoeksopdracht geformuleerd die uiteindelijk heeft geleid tot de onderstaande drie onderzoeksvragen.

  • Hoe kan de vereniging het zondagvoetbal het beste inrichten?
  • Hoe kan de vereniging het selectievoetbal waarborgen op zondag?
  • Hoe kan het jeugdbeleid afgestemd worden op het zondag beleid?

Wij hebben in december 2019 een planning gemaakt, zodat we in januari en februari 2020 zoveel mogelijk informatie konden verzamelen via de nodige interviews.
Uiteindelijk zijn er 9 gesprekken gevoerd met trainers, spelers en andere nuttige informatiebronnen binnen de club. Er is ook gesproken met drie grote amateurclubs clubs uit west II die ervaring hebben met zondag en zaterdagvoetbal. Als laatste informatiebron is de competitieleider van west I en west II gesproken. De opbrengsten van de interviews zijn vertaald naar een advies aan het bestuur. Zowel de uitkomsten van de interviews als het advies zijn inmiddels aangeleverd bij het bestuur. Zij zullen zich over de uitkomsten en adviezen verder buigen.

Eelke van Dijken en Chris van der Mijn