TAVV benaderde onze redactie om te vragen of er mogelijkheden waren om een interview vast te leggen via filmbeelden met als hoofdpersoon Chiel Scholte. Voor het hoe en waarom verwijzen we u naar de beelden. Zoals gebruikelijk trok het duo Hans Stauttener en Simone Disseldorp er op uit voor een nieuwe editie van ‘Simone passt door’.

Deze editie is enkele weken terug opgenomen..