Zoals eerder gemeld heeft TAVV onlangs een pitch ingediend om in aanmerking te komen voor een 3-jarig sponsorcontract van ING. In deze pitch moest je als club aangeven hoe je binnen jouw vereniging het meiden- en vrouwenvoetbal verder wilt ontwikkelen en professionaliseren en welke tegenprestatie (op het gebied van exposure, netwerken en financiën) je als club hiervoor aan ING wilt leveren..

De door TAVV ingediende pitch was in hoge mate gebaseerd op het onlangs in het bestuur vastgestelde Marketing & Communicatieplan, met daarin een focus op ‘een mix van wervingsactiviteiten’, ‘het sturen op verenigen’ en ‘de basis op orde’. Kern voor wat betreft de ambities mbt het meiden en vrouwenvoetbal is dat TAVV in de komende paar jaar een meer dan verdubbeling van het aantal vrouwelijke voetballers (van 50 naar 115) en een meer dan verdubbeling van het aantal vrouwelijk bestuurders, trainers, leiders en scheidsrechters (van 8 naar 18) nastreeft.

In een live te volgen webinar gaf ING dinsdagavond aan dat 200 clubs hebben meegedaan en dat ondanks de hoge kwaliteit van inzendingen slechts 60 clubs een sponsorcontract zullen krijgen. Het doet ons deugd te kunnen meedelen dat TAVV één van deze 60 clubs is!

Gedurende de komende 3 seizoenen verbindt ING zich als hoofdsponsor aan het meidenvoetbal van TAVV. Dit hoofdsponsorschap houdt onder andere in dat ING shirtsponsor wordt van al onze 11×11 meidenteams en dat ING de komende 3 jaar evenement-naamsponsor wordt van onze jaarlijkse Ter Aarse Voetbalmeidendag. Daarnaast krijgt ING het recht om (samen met een nog nader te benoemen bedrijf) founder te worden van de op te richten TAVV Business Club. Gedurende drie seizoenen ontvangt TAVV hiervoor €3.500 (incl. BTW) per seizoen.

Het is overbodig om te zeggen dat TAVV super blij én trots is met het binnenhalen van ING als hoofdsponsor van ons meidenvoetbal.

Bestuur TAVV