Zoals in de nieuwjaarstoespraak al aangegeven is het bestuur weer compleet. Davy Rijnbeek is bereid gevonden om de taak van voorzitter jeugdcommissie op zich te nemen. Daarnaast neemt Willem Hoogeveen de taak van penningmeester op zich. Beide uiteraard ad interim tot een formele aanstelling door de Algemene Ledenvergadering kan plaatsvinden. Beide welkom in het bestuur van onze club en heel veel succes.

Rik Winterink, voorzitter Koudekerk