woensdag, juli 17, 2024
HomeVierde klasseFC OegstgeestFC Oegstgeest maakt melding van grote ontwikkelingen

FC Oegstgeest maakt melding van grote ontwikkelingen

-

Gisteren werd onze redactie op de hoogte gebracht door het bestuur van FC Oegstgeest in verband met grootste plannen voor de toekomst. Voorzitter Pepijn Hentenaar meldde dat een kleine groep mensen reeds op de hoogte is van de ontwikkelingen en dat de leden spoedig verdere informatie ontvangen. In onderstaande bericht deelt het bestuur waar de club naar toe wil gaan en hoe men dat doel wil bereiken. Binnenkort komt er meer nieuws naar buiten en LAV, zo liet de club weten, zal hier in een vroeg stadium van op de hoogte worden gebracht. Uiteraard zal onze redactie nieuws delen zodra de club daar toestemming voor geeft.

De afgelopen weken zijn er intensieve gesprekken geweest tussen onze voorzitter
Pepijn Hentenaar, Gerrit Paauw (voormalig Technisch directeur van Rijnsburgse Boys),
Jan- Willem Leeuwenburg (CEO van de One Flora Group) en Marcel Wolthaus (voormalig
voorzitter van de Business Club van Rijnsburgse Boys). Het uitgangspunt voor deze gesprekken was een verkenning van een samenwerking met als oogmerk het oprichten van een Business Club voor FC Oegstgeest. Deze Business Club stelt zich tot doel om een ruimere sponsorportfolio samen te stellen om daarmee het selectievoetbal op onze vereniging beter te kunnen ondersteunen. Uit deze gesprekken is gebleken dat een samenwerking mogelijk is.

Het bestuur heeft allereerst natuurlijk oog voor de vele waardevolle sponsoren die ons
hebben gebracht waar we nu staan. Zij zijn en blijven van groot belang voor FC
Oegstgeest. We zijn, mede dankzij hen, een levendige vereniging met een prachtige
accommodatie. De huidige sponsorcommissie doet fantastisch werk!

Op archieffoto voorzitter Pepijn Hentenaar: ,,FC Oegstgeest is een geweldige club, maar tevens een sleeping giant en we zijn er van overtuigd dat het nog veel mooier kan worden op De Voscuyl.”

En daar willen we op doorbouwen. Jan-Willem Leeuwenburg zal zijn sterke netwerk en zijn
commerciële kwaliteiten als CEO van The One Flora Group inzetten om onze
sponsorportfolio te verruimen. Juist zijn verbinding met onze vereniging, zo was zijn vader
penningmeester van VV Oegstgeest, maakt dat hij zich hard zal maken voor het behouden
van onze unieke cultuur. Dit terwijl we een sportief ambitieuzere weg in willen slaan.
Dat we gebruik kunnen maken van de expertise die Marcel Wolthaus de afgelopen jaren
heeft opgebouwd in het ‘runnen’ van een dergelijke Business Club geeft ons vertrouwen,
en maakt dat we kunnen leren van fouten die elders in het verleden bij andere
verenigingen zijn gemaakt. We kiezen de weg van geleidelijke groei en zijn bezig een
meerjarenplan op te stellen. Dit plan zullen we tijdens de eerstvolgende ALV aan u
presenteren.

Belangrijk om te noemen is dat onze vereniging nooit gevaar mag lopen bij het realiseren
van de ambitieuze plannen voor ons selectievoetbal. Concreet houdt dit in dat er altijd
eerst naar de financiële verplichtingen van de vereniging gekeken zal worden alvorens er
middelen naar het selectievoetbal kunnen gaan. Dit leggen we formeel vast.
Tegelijkertijd realiseren we ons wel dat als we als FC Oegstgeest (mannen én vrouwen)
structureel op een hoger niveau willen laten voetballen we het selectievoetbal anders
moeten inrichten. Daar gaat Gerrit Paauw ons bij helpen. Hij zal zich uiteraard bezig gaan houden met voetbaltechnische zaken. Paauw zal samen met een team zorg dragen voor de
ontwikkeling en verbetering van ons selectievoetbal.

Een nauwe samenwerking met HuigJan Heeringa en onze Technische Commissie is van groot belang. Het doel is om als FCO1 over vijf jaar een stabiele eerste/tweede klasser te zijn. Om hier te komen moeten we eigen talent blijven ontwikkelen, en ook spelers van buiten aantrekken. We realiseren ons ook dat we een manier moeten vinden om spelers te belonen om ze zo aan ons te binden. Vanzelfsprekend borgen in komende afspraken dat de ambities van onze eerste elftallen nooit een gevaar mogen opleveren voor de vereniging als zodanig.

Dit houdt concreet in dat we alleen kunnen belonen als daar vooraf de gelden voor
geborgd zijn. Ook blijven selectiespelers contributie betalen, met oog voor onze
clubcultuur. We kunnen én willen sportief alleen groeien als de vereniging gezond is.
Er zal een basis begroting worden gevoerd waarvan uit de breedte sport op peil gehouden
wordt. De gelden die door de Business Club aanvullend worden verworven komen de
selectie-en recreatieve teams ten goede. Hiervoor wordt een verdeelsleutel vastgesteld.

Met de komst van Paauw en Wolthaus krijgt de club een enorme boost aan ervaring op
sport technisch en zakelijk vlak. We geloven in de aanpak van deze heren. Zeker gezien
het feit dat zij ook grote waarde hechten aan het bijzonder mooie karakter van de
vereniging FC Oegstgeest. En dat zij zich realiseren dat we tijd moeten nemen om
stappen te maken.

Het bestuur van FC Oegstgeest is er van overtuigd dat we met het oprichten van een
Business Club een nieuwe stap nemen die nodig is om FC Oegstgeest klaar te maken op
weg naar haar 100 jarig bestaan! Een noodzakelijke afslag en een route die past bij een
club van ons formaat. Het voetbal moet naar een hoger niveau om gestalte te kunnen
geven aan een verbeterde sponsor propositie. Tegelijkertijd is er ons alles aan gelegen om de unieke componenten van de FC Oegstgeest cultuur en DNA te behouden. Dat willen we ten allen tijden borgen. We voegen dus iets toe en dragen zorg voor hetgeen ons lief is! FC Oegstgeest is een vereniging die zorgt voor al haar leden, zowel recreatief als prestatief.

We zijn een club met sterkfamiliebanden vanuit het verleden en nemen een constructieve rol in de maatschappij. Dat dragen we uit, daar zorgen we voor.
Die propositie houdt dus in grote lijnen in dat we zorgdragen voor wat er is en wie we zijn.
En voegen daar ambitieus top voetbal voor onze selectie elftallen aan toe.
De mogelijkheden voor onze vereniging in de nabije toekomst zijn hartstikke mooi! We
rekenen op jullie constructieve bijdrage aan het realiseren van deze plannen en vragen de
leden het bestuur te ondersteunen in het verkennen van deze stap.

Het bestuur van FC Oegstgeest,
10 mei 2024.

Must Read