Op 16 maart, nu bijna twee weken geleden dus, maakte Leidenamateurvoetbal.nl bekend pas op de plaats te maken. Hoe leuk wij onze werkzaamheden ook vinden en plezier hebben met het voetbalspelletje, ondertussen was duidelijk dat het menens was in de wereld. Om die reden vond ons team het ongepast om ‘gewoon’ door te draaien. Dat wil niet zeggen dat er niets meer is geplaatst. Een aantal zaken wilden en moesten we delen, ook of beter vooral in samenhang met het coronavirus.

De voorbije weken zijn de contacten om de bekende redenen geminimaliseerd. Natuurlijk is er nog bereik mogelijk, maar er is een noodgedwongen afstand. Vanwege de vele contacten in de voetbalwereld is het niet zo dat je elkaar niet meer ‘opzoekt’. Je wilt toch weten hoe het een ander vergaat en of hun dierbaren in orde zijn. Helaas zijn er ook in de sportwereld al slachtoffers gevallen. Het monster spaart niemand, ook de voetbalwereld uiteraard niet. Gelukkig wint het monster het lang niet altijd. Echter, dagelijks sterven er mensen. Jong of oud, leeftijd blijkt niet altijd bepalend.

Gistermiddag zocht ik weer wat contact. Over de app of door even te bellen met mensen die ik regelmatig spreek. Het voelde goed om te horen dat het ‘okay’ was aan de andere kant van de lijn. Ik kon blij worden van een appje of ik hoorde dat een trainer, spelers of een bestuurslid gezond was. Dat zijn op dit moment vitamines voor elk mens. Zonder namen te noemen, feitelijk is dat op dit moment geheel niet van belang, was men het er allemaal over eens. We gaan door een hel heen en iedereen gaat daar op zijn of haar wijze mee om. Nuchter, angstig, paniekerig, beducht en teruggetrokken levend.

De verwachting is dat we voorlopig nog wel een ‘ophokplicht’ hebben met zijn allen, in elk geval voor het overgrote deel van de dag. ‘Het kan nu eenmaal niet anders’, zo is de gedachte. De gesprekken gaan over het leven en de dood inmiddels. Als journalist in de voetbalwereld ben je zo gewend om wekelijks vragen te stellen van een geheel andere orde. ,,Heeft jouw ploeg niet te behoudend gespeeld” of ,,Waarom koos je voor een ruit op het middenveld” en meer vragen die inmiddels ver van ons afstaan. Het zijn op dat moment geen onnozele vragen want ze hebben nu eenmaal betrekking op het werk dat we doen. Of beter wat we deden. Die vragen zullen namelijk voorlopig niet gesteld kunnen worden. Momenteel hebben we vragen van een andere orde. Duizenden vragen zelfs. En lang niet op elke vraag kan (al) een antwoord worden gegeven. Ook niet op hoe lang deze ellende ons leven zal beheersen.

Deze week plaatste onze redactie een column. Rene Sinke nam het voortouw en persoonlijk was ik het volslagen met hem eens. Gezien de vele reacties was ik zeker niet de enige. Het kwam er in het kort op neer dat het voor hem onbegrijpelijk is waarom de KNVB nog steeds een vraagteken heeft staan achter het uitspelen van de competitie bij de amateurs. Onderstaand is de column, voor wie het niet las, nog eens geplaatst. De moeite van het lezen meer dan waard!

Tijdens de gesprekken die ik gistermiddag voerde, hadden de trainer en het bestuurslid het met mij ook even over deze nog niet genomen beslissing. Zonder uitzondering was men van mening dat er al lang een beslissing genomen had moeten worden. Voetballen nu is onmenselijk en kan helemaal niet. Het is niet de bedoeling om de KNVB  in een kwaad daglicht te stellen. Men werkt daar ook hard en beslissingen zijn soms heel lastig om te nemen. Er zijn altijd gevolgen en dat levert weer gemopper op. Goed doe je het immers nooit voor iedereen. Echter, er dienen nu dagelijks beslissingen te worden genomen die over dood of leven gaan. Dat kan gaan over voor ons onbekenden. Dat kan echter ook gaan over een vriend, vriendin of een familielid of zelfs een geliefde uit het gezin.

Zet in vredesnaam een streep onder de huidige competitie. Er zijn geen winnaars of verliezers dit seizoen op de velden. We hebben gewonnen als (ernstig) zieken worden opgelapt of als mensen gezond en fit blijven. Helaas overleeft lang niet iedereen deze ziekte (of een andere zieke). Dat is keihard en een trieste constatering. Dierbaren vallen weg en er zullen nog heel veel tranen gaan vloeien.

De telefoongesprekken maakten duidelijk dat betrokkenen vinden dat de beleidsbepalers z.s.m. duidelijkheid moeten verschaffen. En de competitie 2019-2020 moet ongeldig worden verklaard. Natuurlijk worden er dan clubs gedupeerd (lees: ploegen die vet bovenaan staan) en andere clubs, staartploegen die kansloos lijken voor lijfsbehoud, hebben dan een mazzeltje voor wat dat verder op dit moment waard is. De spijker sloeg een der trainers op de kop. ,,En als er wordt beslist dat wij wel degraderen dan is dat niet anders. Lekker belangrijk allemaal op dit moment. Het gaat over leven en dood op dit moment. Voetbal telt even niet. Waar hebben we het over?”

En zo is dat. Leidenamateurvoetbal.nl zal de berichtgevingen blijven volgen en waar nodig de lezer blijvend bedienen. Voor nu zijn andere zaken veel of alles bepalend voor de toekomst van een ieder. Daar kan de bal best even op wachten. Nogmaals wil onze redactie een ieder gezondheid toe wensen. Ook voor jouw naasten. En voor alle mensen die nu in gevaar zijn: alle mogelijke sterkte toegewenst. Dank en veel meer dan dat aan alle zorgverleners, waar dan ook ter wereld. Op naar veel meer waardering vanaf nu voor het geleverde werk. Jullie zijn de echte helden!!

https://leidenamateurvoetbal.nl/2020/column/columnist-rene-sinke/open-brief-aan-de-knvb-column/