maandag, april 15, 2024
HomeColumnColumn: Topvoetbal in Leiden?

Column: Topvoetbal in Leiden?

-

Het bericht dat studenten van het da Vinci HBO Drechtsteden bezig zijn met een onderzoek naar de haalbaarheid van een Leidse club in de hoogste regionen van het amateurvoetbal, is met enige scepsis ontvangen. Er werden ook schouders opgehaald en zelfs lacherig gedaan. Van cynisme was geen sprake. Er werd aan een grap gedacht.

De animator van deze hernieuwde poging van Leiden een voetbalstad te maken die nationaal meetelt, is Frans Stouten. Wie kent hem niet? Frans is een zakenman, slim. Hij heeft geen duur bureau op dit onderzoek, waarvan de uitslag al bij voorbaat bekend is, gezet, maar jongelui die met een doorwrochte scriptie punten willen pakken. Niets mis mee, laten ze maar hun tanden in de opdracht zetten.

Op de vraag waarom een dergelijk onderzoek gedaan moet worden, komt het antwoord:
,,Omdat niemand het doet in Leiden.”
Aansluitend had gevraagd kunnen worden: ,,Waarom doet niemand dat?”
Het antwoord daarop is pas interessant.

‘Cartoon: Maarten Wolterink, Leidsch Dagblad’
‘Cartoon: Maarten Wolterink, Leidsch Dagblad’

Natuurlijk doet niemand meer onderzoek naar de mogelijkheden om in Leiden topvoetbal van de grond te krijgen. Dat is al voldoende gebeurd, alle initiatieven – zelfs toen de sterren gunstiger dan nu stonden – zijn mislukt.Er is geen enkele reden om aan te nemen dat nieuwe pogingen nu wel succesvol zullen zijn. Tjeerd Scheffer, topsportcoördinator van de gemeente: ,,Ik denk dat het alleen mogelijk is als de gemeente bereid is miljoenen in een stadion te stoppen.” (Leidsch Dagblad, 9 mei 2015).

In zijn column ‘Flinke mijnheren ook nu kansloos’ (Leidsch Dagblad, 31 maart 2015), schetst
Jaap Visser hoe Leiden tegenover ‘dit soort avonturen’ staat. Negatief dus. Van bedrijvig Leiden hoeven Frans Stouten c.s. ook nu niet veel te verwachten. De ‘timing’ voor het onderzoek is weinig gelukkig gekozen. De economie zit in een dip, clubs
zoeken naarstig naar fusiepartners.

Zoals bij iedere wedstrijd zijn er ook ‘winnaars’: de studenten van de da Vinci HBO Drechtsteden, afdeling Topsportmanagement & Ondernemerschap. Wanneer zij eind dit jaar/begin 2016 met een goed onderbouwd rapport komen, waarin alle mogelijke sleutelfiguren hun eerlijke visie geven, met ‘no way’ als conclusie – , kan er een pareltje op hun cv geplaatst worden.

Must Read