Vanmiddag is de KNVB, district West 2 naar buiten gekomen met nieuws over de nacompetitie. Uiteraard wil onze redactie de mededeling graag delen. Onder aan de streep de belangrijkste strekking: ASC en Warmunda hoeven geen nacompetitie te spelen en handhaven zich in de derde klasse!! Zie verder het bericht voor nadere informatie.

Zowel in de standaardklassen als de reserve hoofd- en 1e klassen staan de laatste competitiewedstrijden op het programma. Daarna gaat de nacompetitie van start. Teams de reserve 2e en 3e klassen, almede 2e en 3e klasse bij de vrouwen zijn in veel gevallen al begonnen met de nacompetitie. De actuele stand van zaken met betrekking tot het vastgestelde weekplan wordt wekelijks in dit artikel ge-updated. Vanaf volgende week wordt ook een overzicht gepubliceerd  over het opvullen van open plaatsen bij de senioren standaard op zondag. De opvulling van open plaatsen bij de reserve-elftallen op zondag is al verwerkt in het overzicht.

 

Zondagpiramide krimpt
DRL 1, OVV 1, Woerden 1, Wateringse Veld GONA 1, Meerburg 1, Ammerstol 1, Hermes DVS 1, CKC 1 en Moordrecht 1 gaan stoppen met prestatief voetbal op zondag. Daarnaast fuseren Maasstad Tediro, DHZ en Lombardijen tot FC IJsselmonde. Uit de piramide op zondag vallen hierdoor tien standaardteams weg. Deze plaatsen worden opgevuld door middel van extra promotie via de nacompetitie.

Dit betekent dat de nacompetitie tussen de 3e en 4e klasse standaard op zondag overbodig is geworden. Alle teams die zich plaatsen voor deze nacompetitie zijn automatisch geplaatst voor 3e klasse zondag seizoen 2017/’18. Voor de resterende open plekken in de 3e klasse wordt een regeling uitgewerkt voor de teams die zijn uitgekomen in de 4e klasse en die zich niet geplaatst hadden voor de nacompetitie. De wijze waarop open plaatsen in de 1e en 2e klasse van het standaardvoetbal op zondag opgevuld gaan worden, wordt begin volgende week kenbaar gemaakt.

Beslissingswedstrijd
De resultaten na de laatste speelronde kunnen leiden tot een beslissingswedstrijd. Is dit het geval dan is het aan beide clubs om zo snel mogelijk na afloop van de wedstrijd te overleggen. De verenigingen mogen zelf de locatie kiezen voor deze wedstrijd. Als dit niet lukt, dan beslist de KNVB.

De afdeling wedstrijdzaken wil op de laatste wedstrijddag vóór 21.00 uur geïnformeerd worden over deze beslissingswedstrijd. Stuur deze informatie naar: [email protected]

Voor vragen over de reguliere competitie kunnen verenigingen een mail sturen. De medewerker competitie beantwoordt de vraag zo spoedig mogelijk.

Nacompetities seizoen 2016/’17 | knvb

Beslissingswedstrijden met gevolgen voor de te spelen nacompetitie moeten uiterlijk gepeeld worden op:

  • dinsdag 16 mei voor de zaterdagsenioren (uitgezonderd beslissingswedstrijden om het kampioenschap in de standaardcompetities. Deze mogen in onderling overleg gespeeld worden op zaterdag 21 mei)
  • donderdag 18 mei voor de zondagsenioren (uitgezonderd beslissingswedstrijden om het kampioenschap in de standaardcompetities. Deze mogen in onderling overleg gespeeld worden op zondag 22 mei)

Als er sprake is van een beslissingswedstrijd wordt het programma van de nacompetitie hierop mogelijk aangepast. Het vervolgschema wordt dan zo snel mogelijk aangepast en gepubliceerd. Op voorhand worden alle deelnemers van de nacompetitie erop gewezen dat er dan sprake kan zijn van één of meer midweekse wedstrijden in de nacompetitie.

Wanneer er sprake is van het vaststellen van een wedstrijdenreeks (bij drie elftallen of meer), beslist de KNVB over de voortgang.

Doelsaldo beslissend?

In categorie B is bij een gelijk aantal punten het doelsaldo bepalend, behalve bij de wedstrijden van de senioren en de vrouwen in deze categorie. Zij spelen een beslissingswedstrijd als het aantal punten gelijk is. Het team met het beste doelsaldo speelt de thuiswedstrijd.

De schema’s van de nacompetities worden gevuld zodra de wedstrijden bekend zijn.

Bron: KNVB