donderdag, mei 23, 2024
HomeOverigKNVB nieuwsWest 2: vierde klasse op zondag komt te vervallen, straks ook de...

West 2: vierde klasse op zondag komt te vervallen, straks ook de derde klasse op die dag

-

Vanaf het seizoen 2019/’20 wordt er geen 4e klasse op zondag in West II aangeboden voor standaardteams. De laatste jaren liep het aantal teams in deze competitie sterk terug. Na onderzoek en goed onderling overleg met betrokken clubs, spelers, trainers en competitieleiders heeft de KNVB besloten de 4e klasse zondag in West II niet aan te bieden.

Teams die komend seizoen zouden gaan uitkomen in de 4e klasse zondag, kunnen ervoor kiezen om in te stromen in de zaterdag 4e klasse of om over te stappen naar de zondag 4e klasse in district Zuid I of West I. Per team wordt nu geïnventariseerd waar de voorkeur naar uit gaat. In het seizoen 2020/’21 gaan we dezelfde stap zetten voor de 3e klasse op zondag in West II en krijgen zij de keuze om over te stappen naar de zaterdag 3e klasse West II of over te stappen naar de zondag 3e klasse West I of Zuid I.

Aanleiding

Al enige jaren is er in district West II de ontwikkeling gaande dat veel verenigingen met hun standaardteam de overstap maken van de zondag naar de zaterdag. Het staat iedere vereniging uiteraard vrij om deze keuze te maken. Maar deze ontwikkeling heeft wel gevolgen voor de kwaliteit van de competities. Voor de competitie op zondag geldt namelijk dat de afname van het aantal teams zorgt voor grotere reisafstanden en krachtsverschillen. Voor de competitie op zaterdag betekent het dat (vaak sterkere) teams van de zondag onderin de piramide op zaterdag instromen, waardoor de strijd om het kampioenschap minder spannend is.

Voetballer centraal in onderzoek en advies

In de zoektocht naar de beste oplossing voor de lange termijn, hebben we twee uitgangspunten centraal gezet:

Gelijkwaardige competities
Zoveel mogelijk leuke wedstrijden voor spelers en publiek

In het onderzoek en bij het formuleren van het uiteindelijke advies, zijn de mening en wensen van de voetballers vooropgesteld. Vanzelfsprekend is ook gevraagd naar de mening van trainers, bestuurders en publiek.

In het proces is zorgvuldig aandacht besteed aan het inventariseren van de meningen en wensen van diverse betrokkenen. Zoals gezegd stond de voetballer hierbij centraal. Aan ruim 6000 voetballers spelend in een standaardteam in West II is een uitgebreide vragenlijst gestuurd. Ook zijn klankbordbijeenkomsten met voetballers georganiseerd. Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met bestuurders en trainers van zowel zaterdag- als zondagclubs. Vanzelfsprekend is er ook veel 1-op-1 contact geweest tussen betrokkenen en KNVB, en is de KNVB Jeugd- en Ledenraad om feedback gevraagd.

Wat betekent dit voor komend seizoen?

Omdat we clubs niet willen verplichten op verschillende dagen te spelen, gaan we nadrukkelijk geen weekendvoetbal spelen. Zondagverenigingen die op zondag willen blijven spelen, kunnen zich inschrijven in de 4e klasse van district West I of district Zuid I. Deze teams worden regionaal ingedeeld met verenigingen uit het desbetreffende district. Andere optie is overstappen naar de zaterdag 4e klasse in West II, waarmee je meer regionale wedstrijden speelt. Uitgangspunt is dat alle wedstrijden op zaterdag gespeeld worden. Uitzondering hierop kan gemaakt worden als een zondagvereniging tegen een zondagvereniging speelt. Dan kan de wedstrijd wel vastgesteld worden op zondag. In alle gevallen bepaalt de thuisspelende vereniging de aanvangstijd (die ligt tussen 14.00 uur en 17.00 uur).

Teams promoveren en degraderen binnen de piramide van het desbetreffende district. Teams die in het seizoen 2019/’20 degraderen vanuit de 3e klasse zondag West II, krijgen de mogelijkheid zich voor het seizoen 2020/’21 in te schrijven in de 4e klasse zaterdag West II of de 4e klasse zondag van district West I of district Zuid I.

Monitoren en bijstellen

Onze verwachting is dat we met deze wijzigingen volwaardige competities kunnen aanbieden voor iedere vereniging in West II. We gaan dit uiteraard monitoren en stellen bij wanneer dit noodzakelijk blijkt.

Bron: KNVB (district West 2)

Redactie
Redactie
Leidenamateurvoetbal sinds 2010 de regionale voetbalsite redactie@leidenamateurvoetbal.nl

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.

Must Read