vrijdag, april 19, 2024
HomeDerde klasseASCA.S.C. op zoek naar Horecamanager

A.S.C. op zoek naar Horecamanager

-

De Ajax Sportman Combinatie (A.S.C.) is één van de oudste voetbal- en cricketverenigingen van Nederland. Op 1 juni 1892 werd de C.C. Ajax opgericht. Vanaf 1895 wordt er ook gevoetbald. De vereniging kent dus een lang en rijk verleden. In 1918 fuseren Ajax en De Sportman en zo ontstaat A.S.C. De voetballers voetballen onder de naam A.S.C. en de cricketers spelen nog steeds onder de naam Ajax. Met circa 1200 leden, hun aanhang, ouders, vrijdagavondvoetballers en bezoekers bloeit de vereniging als nooit tevoren. Sinds 2017 is de vereniging gevestigd op het prachtige Sportpark Overveer in Oegstgeest met het mooiste clubhuis van Nederland. Dit clubhuis, met een moderne
professionele keuken, biedt vele mogelijkheden.

Voor de exploitatie van ons clubhuis zijn wij op zoek naar: Horecamanager A.S.C.

Taak- en functieomschrijving Horecamanager ASC:
Doel van de functie

• Zorgdragen voor een optimaal beheer en exploitatie van het clubhuis, de bar en de overige
ruimten
• Neerzetten van een gastvrije sfeer voor onze leden, hun aanhang, ouders en bezoekers
• Beheer en (klein) onderhoud van het clubhuis/gebouw, de inventaris en de apparatuur

Organisatorische positie

• De horecamanager valt direct onder het bestuur van A.S.C. en doet regelmatig verslag (minimaal
één keer per maand) aan het bestuur van A.S.C. Daarnaast heeft de horecamanager frequent
afstemming met bestuur en vereniging (ad hoc basis)
• De horecamanager geeft leiding aan de vaste medewerker(s) en vrijwilliger(s)

Resultaatgebieden:
Horecateam
• Zorgt voor bemensing en aansturing van de bar en horecafaciliteiten
• Het selecteren en aanstellen van de onder hem/haar vallende medewerkers
• Werven van vrijwilligers
• Stelt de werkroosters op
• Geeft werkinstructies aan betrokkenen en ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden

Clubhuis, (buiten)bar en overige ruimten beheren en exploiteren
• Doet zelfstandig inkopen voor de keuken en de bar
• Maakt afspraken met leveranciers en houdt de voorraad bij
• Houdt toezicht op de exploitatie van clubhuis en bar
• Beheert de kas van clubhuis en bar en zorgt voor afdracht van inkomsten
• Verzorgt de planning en de verhuur van de (horeca)ruimten binnen het clubhuis
• Organiseert activiteiten en evenementen of ondersteunt deze in samenwerking met de
evenementencommissie of andere organiserende leden
• Is intermediair tussen bezoekers, deelnemers en hulp- en dienstverleners
• Is aanspreekpunt voor klachten op het gebied van woon-, werk- en leefklimaat en het gebruik
van de voorzieningen
• Verantwoordelijkheid voor schoonmaak gebouw
• Verricht administratieve taken behorende bij het facilitair beheer
• Verricht overige functie gerelateerde werkzaamheden

Profiel van de functie:
Kennis en ervaring
• MBO-/HBO-niveau
• Horeca-ervaring
• Zakelijk/commercieel inzicht in verband met de exploitatieverantwoordelijkheid
• Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne
• In bezit van certificaat Sociale Hygiëne

Specifieke functiekenmerken
• Leidinggevende capaciteiten
• Ondernemend
• Communicatieve en samenwerkingsvaardigheden
• Correct gedrag in persoonlijke contacten
• Contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten
• Affiniteit met voetbal en cricket en sport in het algemeen.

Onze inschatting van de tijdsbesteding ongeveer 30 uur en in overleg te bepalen. A.S.C. biedt de horecamanager een gezellige en sportieve omgeving met 1200 enthousiaste leden en met veel kansen om te ondernemen. Het salaris is marktconform met een aantrekkelijke prestatie bonusregeling.

Spreekt deze veelzijdige en ondernemende functie aan, mail dan je motivatie en CV voor 16 april 2023 naar Coen Verdegaal (voorzitter@ajaxsc.nl).

Must Read