woensdag, juni 12, 2024
HomeOverigKNVB nieuwsHoofdlijnenakkoord: 'Volop kansen op het gebied van voetbal'

Hoofdlijnenakkoord: ‘Volop kansen op het gebied van voetbal’

-

HOOFDLIJNENAKKOORD: ‘VOLOP KANSEN OP HET GEBIED VAN VOETBAL’

PVV, VVD, NSC en BBB zijn erin geslaagd om een hoofdlijnenakkoord te sluiten. Het hoofdlijnenakkoord biedt perspectief voor het voetbal. Formerende partijen erkennen het belang van preventie, sport en bewegen om de gezondheid te verbeteren, daarnaast is er aandacht voor bestaanszekerheid en veiligheid.

Ook de voetbalsector kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. In tijden waarin de polarisatie toeneemt en de zorgkosten stijgen, draagt het voetbal bij aan het verminderen van deze problemen. De KNVB is dan ook tevreden dat de vier partijen via dit akkoord sport in de basis zetten. Een solide financiële basis voor een toekomstbestendige sport is dan wel van groot belang.

Krachtig middel

Voetbal fungeert als krachtig middel om individuen met diverse meningen en karakters te verenigen. Bovendien wordt er dankzij het amateurvoetbal naar schatting ruim 400 miljoen euro bespaard op zorgkosten. Een gezonde, leefbare toekomst voor ons land vereist daarom ook een ambitieuze visie op sport. De KNVB staat klaar om dit verder uit te werken bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

Plannen hoofdlijnakkoord

In het akkoord kondigen de formerende partijen onder andere aan dat preventie, sport en bewegen, centraal komen te staan om de gezondheid te verbeteren, gezondheidsverschillen te verkleinen en de zorgvraag te beheersen.

Daarnaast nemen de partijen extra maatregelen tegen nep-supporters die zich misdragen. Er wordt vaker een (digitale) meldplicht voor personen met een stadionverbod opgelegd en er wordt een vergunning verleend per (risicovolle) wedstrijd. Het is goed dat het toekomstige kabinet met deze plannen de inzet vanuit een Gastvrij en Veilig Voetbal in voetbalstadions bestendigt.

Sport gaat niet vanzelf

Plannen waar de bond de komende tijd met een nieuw kabinet aan wil werken zijn het stimuleren van vrijwilligerswerk, sporten voor mensen in armoede mogelijk maken, realiseren van een gastvrij en veilig voetbal, meer ruimte voor voetbalvelden en een topsportklimaat waarmee iedereen kans maakt om sportambities waar te maken. De KNVB roept op om niet langer stil te blijven staan. Het is tijd om in beweging te komen. Sport gaat niet vanzelf.

(Bron: KNVB)

Redactie
Redactie
Leidenamateurvoetbal sinds 2010 de regionale voetbalsite redactie@leidenamateurvoetbal.nl

Must Read