In de hieraan voorafgaande Algemene Ledenvergaderingen van beide verenigingen stemden de leden van beide verenigingen in om verdere samenwerking tussen de verenigingen te onderzoeken. Welnu, dinsdagavond 6 oktober, was het zover.
In de bestuurskamer van vv UDO zaten in totaal 16 bestuursleden bij elkaar voor een eerste kennismaking. Met in het midden van de tafel een grote taart met de beide logo’s van de verenigingen. Die is natuurlijk eerst met smaak gegeten. Daarna  werd na een kennismakingsronde in een open gesprek op allerlei vlakken gedachten uitgewisseld. Vooral opvallend waren de overeenkomsten van beide toekomstvisies. Algemeen werd geconcludeerd dat dit gunstige vooruitzichten biedt tijdens de komende oriëntatie.
Afgesproken is daarom om het onderzoek voort te zetten. Een kleine werkgroep zal een voorstel maken voor de opdrachtformulering. Beide besturen: “We hebben er zin in!”

Taart VVO en UDO (Small)