Ideaal om alle jeugdtrainers van de vereniging te scholen op de eigen locatie. Een toenemend aantal vereniging kiest voor de clubspecifieke scholingsmogelijkheden van jeugdvoetbalopleiding.

Met name de linkjes met filmbeelden zorgen voor een goed beeld. Steeds meer verenigingen realiseren zich dat de goedwillende trainers van de jeugdteams, dankzij korte en praktijkgerichte scholing, in staat worden gesteld de jeugdspelers gerichter op te leiden. De meeste jeugdtrainers bij een vereniging zijn ongediplomeerd en vormen het grote legioen van vrijwilligers die een verantwoorde rol heeft bij de jeugdtraining.

Omdat de jeugdopleiding van een vereniging met een groot aantal goedwillende trainers en jeugdleiders veel structuur en begeleiding vraagt, is collectieve scholing van het totale jeugdkader een ideale manier om de visie en het beleid te vertalen naar de praktijk. Dankzij een clubspecifieke scholing op uw eigen locatie voor alle jeugdtrainers zal de betrokkenheid en het totale niveau aanzienlijk worden vergroot.

Het niveau van het jeugdkader bepaalt immers het niveau van de jeugdopleiding. Trainers en leiders raken zeer gemotiveerd als zij vooruitgang bemerken. Samen met de beleidsbepalers van de vereniging kiezen wij voor maatwerk. Het uitgangspunt is een interactieve benadering waarbij de totale jeugdopleiding van de betrokken vereniging centraal staat. Hierbij een overzicht van mogelijkheden om de jeugdopleiding uw vereniging (nog) verder te ontwikkelen.

Driedelige interne trainerscursus. Afgesloten met een certificaat voor alle deelnemers. Alle jeugdtrainers van de vereniging kunnen hier aan deelnemen. ZONDER extra kosten! Inclusief clubspecifieke trainersmap en totaalpakket met o.a. veel oefenstof.

Bekijk onderstaand filmpje voor een voorbeeld van de interne jeugdtrainerscursus:

Diverse Thema-avonden:
Deze zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te reserveren.
– Presteren met plezier ; voor trainers, leiders, ouders.
– Clubspecifieke speelwijze ; voor trainers
– Coaching ; voor trainers en leiders
– Wedstrijdgericht trainen; voor trainers
– Jeugdopleiding ; voor trainers en leiders
– Wiel Coerver-methode ; voor trainers
– Speelwijze ; voor trainers en leiders
– Wedstrijdanalyse: voor trainers
– De rol van de (op-)leider ; voor leiders
– Pupillentrainers; voor pupillentrainers
– Juniorentrainers; voor juniorentrainers

Zie onderstaand filmpje voor de thema avond:

TRAIN-DE-TRAINER
Volgens het reguliere trainingsschema van uw jeugdafdeling verzorgen wij coaching, begeleiding en feedback gedurende een of meerdere trainingsmiddagen of avonden. Kortom: specifieke persoonlijke ondersteuning afhankelijk van de kennis en behoeften van de trainers. Dit programma kan 3 tot 4 uur duren zodat een groot aantal van uw jeugdtrainers hiervan kan profiteren.

COACH-DE-COACHES
Op een of meerdere zaterdagen worden de jeugdtrainers/leiders voor, tijdens en na de wedstrijd gevolgd. Behalve een analyse volgt ook coaching en persoonlijke feedback om het coachen van de jeugd effectiever en gerichter te laten plaatsvinden. Hierdoor komt de ontwikkeling en spelplezier van de kinderen (nog) meer centraal te staan. Zie onderstaand de filmbeelden:

TECHNISCH JEUGDBELEIDSPLAN
Een technisch jeugdbeleidsplan zorgt voor de gewenste rode draad binnen de jeugdafdeling. Dit dient gestructureerd en planmatig te worden opgezet om het gewenste rendement te realiseren.

Zie onderstaand filmpje over het technisch jeugdbeleidsplan:

Steeds meer clubs kiezen voor deze scholingsmogelijkheden zie meer hierover via www.jeugdvoetbalopleiding.nl

Verenigingen die nadere informatie wensen kunnen, vrijblijvend, contact met ons opnemen via info@jeugdvoetbalopleiding.nl.