artikel image_valke_2Clublid vanaf het oprichtingsjaar, voetballer, jeugdleider, lid van commissies, penningmeester en secretaris, hij heeft het allemaal gezien. Mart van Stijn (62) nam afscheid als bestuurlid en secretaris en de Valkenburgse voetbalclub beloonde zijn jarenlange diensten met het erelidmaatschap.

Op de jaarlijkse ledenvergadering werd ook afscheid genomen van jeugdvoorzitter John van Leeuwen. Hij wordt opgevolgd door Jack Vianen. Ellen Tien wordt de nieuwe secretaris en Monica Teunissen de wedstrijdsecretaris. Penningmeester Auke Hoekstra en Willem de Wit werden in het bestuur herkozen.

De parkeervoorziening rond het sportpark is nog steeds ver onder de maat. Overleg met de gemeente heeft nog niet geleid tot een echte oplossing. Als het zo doorgaat komt er straks overlast in de nieuwe wijk Duyfrak. Dat wil niemand, maar het dreigt zo wel te gebeuren.

Op sportief gebied gaat het de club voor de wind. Het eerste elftal draait na de promotie goed mee in de tweede klasse. Druk is er niet, het voornaamste doel is om met aantrekkelijk voetbal zo ver mogelijk te komen. Het jeugdvoetbal wordt extra gestimuleerd door technische opleidingen voor de jongste lichtingen. Het sportpark ligt er goed onderhouden bij en wordt door voortdurende aanpassing lekker bij de tijd gehouden. Op het gebied van veiligheid blijft er aandacht voor de fietsverlichting van jeugdspelers. Per team gaat dit gecontroleerd worden.

Aan het eind van het uurtje vergaderen werd het bestuur door erelid Aad van Zelst, bijgevallen door de aanwezige leden, bedankt voor de inzet in het afgelopen jaar. Daarna sloot voorzitter Jaap Janssen de vergadering en was er tijd genoeg voor een gezellige nababbel.

Bron: Ton de Vries, PR Valken’68