featured_fluitjeOnze redactie krijgt wel eens de vraag of het mogelijk is om wat reglementen van de KNVB in kaart te brengen. Dit omdat het bewaarnummer hieromtrent niet altijd uitnodigt vanwege het scala aan onderwerpen die daarin worden genoemd. Onze redactie zet nu enige kennis uit m.b.t. de periodetitels, wellicht handig als tool indien nodig.

Verdeling periodetitels:

Voor de klassen bestaande uit 12 teams geldt:

• een eerste periode van 8 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 8)
• een tweede periode van 7 wedstrijden (wedstrijddagen 9 t/m 15)
• een derde periode van 7 wedstrijden (wedstrijddagen 16 t/m 22)

Voor de klassen bestaande uit 14 teams geldt:

• een eerste periode van 8 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 8)
• een tweede periode van 9 wedstrijden (wedstrijddagen 9 t/m 17)
• een derde periode van 9 wedstrijden (wedstrijddagen 18 t/m 26)

Voor de klassen bestaande uit 13 teams geldt:

• een eerste periode van 12 wedstrijden (wedstrijddagen 1 t/m 13)
• een tweede periode van 12 wedstrijden (wedstrijddagen 14 t/m 26)

3.Na iedere periode wordt de stand opgemaakt over die periode. Het team dat in die periode de meeste punten heeft behaald, mag zich periodekampioen noemen.
Eindigen in een periode teams gelijk, dan is het doelsaldo van de betreffende periode van doorslaggevende betekenis. Is dit ook gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd c.q. een halve competitie gespeeld

Teams die reeds een voorgaande periodetitel hebben verworven, kunnen geen volgend periodekampioenschap verkrijgen en dus
niet deelnemen aan een beslissingswedstrijd c.q. halve competitie.

4.Voor klassen bestaande uit een even aantal teams met drie perioden geldt:
a.Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer 2 van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen.

b.Als de periodekampioen van de eerste en/of de tweede periode (of het als zodanig aangemerkte team) ook in de derde periode bovenaan eindigt, wordt het eerstvolgende team in de periodestand van de derde periode, dat nog geen periodekampioen is (of als zodanig is aangemerkt), beschouwd als de vervangende periodekampioen.

c.Indien op grond van het aantal punten in de periodestand hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de desbetreffende periode beslissend.
d.Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld.

5.Voor de klassen bestaande uit een oneven aantal teams met twee perioden en drie periodekampioenen geldt:
a. Als de periodekampioen van de eerste periode ook in de tweede periode bovenaan eindigt, wordt de nummer 2 van de tweede periode aangemerkt als vervangende periodekampioen.

b.Het team dat in de eindrangschikking van de competitie in een klasse met een oneven aantal teams de meeste punten heeft
behaald en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, wordt in deze regeling als periodekampioen van de derde periode aangemerkt.

c.Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend.

d.Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld in artikel 8 van deze regeling.

6.a.Als de klassenkampioen of de promovendus tevens periodekampioen is, of ingevolge artikel 4 onder a of b of artikel 5 onder a als zodanig is aangemerkt, zal het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald
en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, als vervangende periodekampioen van de klassenkampioen worden aangewezen.

b.Als een periodekampioen, of ingevolge artikel 4 onder a of b of artikel 5 onder a als zodanig is aangemerkt, niet kan of mag promoveren, zal het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is of als zodanig is aangemerkt, als vervangende periodekampioen worden aangewezen.

c.Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie beslissend. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een
beslissingswedstrijd, respectievelijk een halve competitie worden gespeeld op de wijze zoals vermeld in artikel 7 van deze regeling.

d.Ter bepaling van het overnemen van de periodetitel van de klassenkampioen door het hoogst geplaatste team in de eindrangschikking, dienen allereerst alle kampioenen van de eerste, tweede en derde periode (klassen met een oneven aantal teams het team dat als winnaar van de derde periode wordt aangemerkt) bekend te zijn.

e.Wanneer tegelijkertijd sprake is van a en b, geldt dat eerst wordt bepaald wie de periode overneemt van de klassenkampioen en daarna die van het team dat niet kan of mag promoveren.

7.a.Wanneer er ter bepaling van welk team de periodetitel opeist sprake is van een beslissingswedstrijd c.q. een halve competitie, geldt de volgende regeling:
b.Beslissingswedstrijd. Is in deze wedstrijd de stand na 90 minuten gelijk, dan wordt 2 x 15 minuten verlengd. Is ook dan geen beslissing verkregen, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “spelregels veldvoetbal”.

c.Halve competitie.Indien meer dan twee teams in aanmerking komen voor een periodetitel wordt een halve competitie vastgesteld. Eindigen in deze halve competitie twee of meer teams gelijk, dan beslist het doelsaldo van deze halve competitie. Is ook dit gelijk, dan valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals omschreven in de “Spelregels veldvoetbal”.Het vorenstaande houdt in dat direct na afloop van iedere gespeelde wedstrijd strafschoppen moeten worden genomen.

8.De wedstrijden uit de reguliere competitie die incidenteel worden afgelast, blijven behoren tot de periode waarin zij oorspronkelijk waren vastgesteld.

9. De wedstrijden uit de reguliere competitie die „vooruit‟ worden gespeeld, blijven behoren tot de periode waarin zij oorspronkelijk waren vastgesteld.

10.Wedstrijddagen die algeheel worden afgelast, blijven behoren tot de periode waarin zij oorspronkelijk waren vastgesteld.

11.Indien een ingevolge het wedstrijdschema aan een wedstrijddag gekoppelde wedstrijdcombinatie wordt „gedraaid‟, waarmee wordt bedoeld dat een thuiswedstrijd in een uitwedstrijd wordt gewijzigd en omgekeerd, dan gaat de nieuwe wedstrijdcombinatie
naar de betreffende wedstrijddag en de aan deze wedstrijddag gekoppelde periode.

12.a.Indien een team een periodetitel heeft behaald en degradeert c.q. in de eindrangschikking belandt op de „herkansingsplaats‟, zal het team dat in de eindrangschikking van de volledige competitie de meeste punten heeft behaald en dat nog geen periodekampioen is geweest, of als zodanig is aangemerkt, of klassenkampioen is, als vervangende periodekampioen van de betreffende periode worden aangewezen. Indien op grond van het aantal punten in de eindrangschikking van de volledige competitie hiervoor meerdere teams in aanmerking komen, is het doelsaldo van de oorspronkelijke competitie van doorslaggevende betekenis. Indien ook het doelsaldo gelijk is, zal een beslissingswedstrijd, respectievelijk een halve competitie worden gespeeld.

Voor nog meer informatie kunt u terecht bij het bewaarnummer van de KNVB.