De soap blijft voortduren en zal binnenkort toch hopelijk een keer eindigen, maar opnieuw lijkt bewezen dat sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels zeer weinig risico met zich meebrengt. Dat oordeelde het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dinsdag na onderzoek op verzoek van de Europese Commissie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) noemde de risico’s voor de gezondheid in december al ,,praktisch verwaarloosbaar”.

Critici stellen dat het materiaal hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bevat en ziekmakend kan zijn. Het ECHA bevestigt dat er tal van gevaarlijke stoffen in zitten, maar dat de kans op kanker zeer laag is. Behalve inslikken en inademen werd ook gekeken naar huidcontact met de korrels. Het nieuwe onderzoek brengt wel een advies uit: douchen na het sporten.

Eerder gaf de gemeente Leiden al aan dat de kunstgrasvelden met rubberkorrels bespeelbaar blijven.