Onder het motto ‘zonder respect geen voetbal’ hebben de vijf voetbalverenigingen in de gemeente Katwijk de handen ineengeslagen. Samen werken zij aan het normen- en waardenbeleid en bieden zij een veilig sportklimaat voor alle leden binnen de vereniging; de vereniging als veilige plek om te voetballen maar ook om te vertoeven.

Om een veilig sportklimaat te realiseren, hebben de voetbalverenigingen VV Katwijk, Rijnsburgse Boys, FC Rijnvogels, Quick Boys en Valken ’68 vijf belangrijke vuistregels opgesteld, die duidelijk zichtbaar op alle voetbalcomplexen komen te hangen.

Sportwethouder Krijn van der Spijk ondersteunt dit initiatief van harte. ,,Het is een geweldig initiatief dat nauw aansluit bij de gemeentelijke sportnota 2012-2017. Hierin worden verenigingen ondersteund bij projecten die zijn gericht op het verder stimuleren van fair play.” De officiële onthulling van het zogenoemde spandoekframe wordt verricht door: burgemeester Visser en sportwethouder Van der Spijk.

Datum: zaterdag 16 december a.s. om 14.00 uur Locatie: Valken ’68, Duyfraklaan 9 te Valkenburg voorafgaande aan de wedstrijd Valken ’68 1 – DOCOS 1. Dit gebeurt in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de genoemde verenigingen.

De vijf vuistregels van alle voetbalclubs in de gemeente Katwijk zijn: 1. We tonen inzet en gaan sportief met elkaar om; 2. We zorgen goed voor onze en andermans spullen en maken niets stuk; 3. We spreken elkaar positief toe en schelden en vloeken niet; 4. We pesten elkaar niet en geweld is uit den boze; 5. We accepteren elkaar zoals we zijn; discriminatie en racisme horen daar niet bij.

Achtergrondinformatie over KRV-commissie Normen en Waarden

In september 2016 hebben de normen- en waardencommissies/ commissies gedrag & respect van de vijf voetbalverenigingen in de gemeente Katwijk hun handen ineengeslagen om zo het normen- en waardenbeleid te bundelen. Met instemming van de besturen van de vijf genoemde voetbalverenigingen is een KRV-commissie ‘Normen en Waarden’ gestart met als doel van elkaar te leren, elkaar te versterken, elkaar op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen binnen de vereniging en elkaar te ondersteunen.

Kortweg gaat het om het gebruikmaken van ieders kennis en ervaring op het gebied van normen en waarden, sportiviteit en respect. Maar ook om in voorkomend geval een eenduidig geluid namens de verenigingen in de gemeente Katwijk te kunnen laten horen naar KNVB en gemeentelijke instanties.

Bij de start is nadrukkelijk de afspraak gemaakt dat iedere vereniging zijn eigen identiteit moet kunnen behouden, met andere woorden ‘elke afspraak moet passen binnen (de cultuur van) de eigen club!’ Het overleg met de clubs wordt als uiterst positief ervaren en werpt op een aantal onderwerpen al de nodige vruchten af. Als onderwerpen van gesprek kunnen worden genoemd de VOG-verklaringen, de vertrouwenscontactpersonen, seksuele intimidatie, het alcoholmatigingsbeleid en de introductie van medelanders (vluchtelingen/statushouders) binnen de club. De samenwerking verloopt tot volle tevredenheid, mede dankzij de ondersteuning van de KNVB en Welzijnskwartier van de gemeente Katwijk. Ook het onlangs gestarte project VLOG-campagne voetbalverenigingen in samenwerking met het platform Kocon, is binnen de KRV-commissie Normen en Waarden aan de orde geweest. Het te onthullen spandoekframe is ook een gezamenlijk initiatief vanuit deze KRVcommissie. De vijf voetbalverenigingen zullen zich blijven inspannen om aandacht te vragen voor de opgestelde vijf vuistregels, als onderdeel ook van eerdergenoemde fair play en een veilig sportklimaat! De besturen van de vijf voetbalverenigingen zijn de gemeente Katwijk zeer dankbaar dat zij de aanmaak van het ‘spandoekframe ‘ZONDER RESPECT GEEN VOETBAL’ dankzij financiële ondersteuning mogelijk heeft gemaakt.

Meer informatie:

Arthur Paulides, voorzitter KRV-commissie Normen en Waarden Mobiel: 06-14 87 72 48