Een toenemend aantal verenigingen maakt met succes gebruik van het Rode Draad leerplan. In heel Nederland is het besef volledig aanwezig dat een gestructureerde jeugdopleiding geen eenvoudige opgave is. In deze regio zijn reeds diverse verenigingen overgegaan op het Rode draad leerplan onder leiding van www.jeugdvoetbalopleiding.nl. DoCoS, ROAC, TAVV, MMO en Altior werken vanuit deze unieke leerlijn met hun totale jeugdopleiding. Omdat een vereniging bij het opleiden van haar jeugdspelers vooral te maken heeft met veel goedwillende vrijwilligers is een gerichte aanpak door alle betrokkenen noodzakelijk om alle jeugdspelers beter te leren voetballen waardoorde ontwikkeling van het individu en het team op passende wijze verenigingsbreed kan plaatsvinden.

ZIE FILMBEELDEN:

https://youtu.be/5pM04DTcp3A

Het concept “”de rode draad”” is een gestructureerde werkwijze om binnen de jeugdopleiding van de vereniging, voor de gehele jeugd, toe te passen. Jeugdvoetbalopleiding is in staat om uw vereniging te helpen bij  een eenduidige planmatige aanpak dat aansluit bij de wensen en behoeften  van de vereniging. Dankzij deze structuur zullen de spelers een totale opleiding krijgen
aangeboden die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de jeugdspelers profiteren van een planmatige aanpak. Zeer veel verschillende vormen en  trainingen met kwaliteit.

We verdelen alle teams van  onder 8 tot en met onder 19 tot  drie verschillende groepen Onderbouw  onder 8,9,10 en 11 spelers , Middelbouw onder 12,13,14 en 15 spelers , Bovenbouw onder 16,17,18 en 19 spelers.

Succesfactor is om alle spelers volgens vaste maand-thema’s op teleiden met als uitgangspunten:

# Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
# Tweede training in de week: Teamontwikkeling
# Wedstrijd: Leermiddel

Voordelen:

– Vereniging en trainers krijgen intensieve begeleiding.
– Er ontstaat meer samenhang tussen de diverse trainingen en wedstrijden
– De trainers krijgen maandelijks ondersteuning,begeleiding en feedback.
– Via maandelijkse analyses per trainer kunnen de trainers zich individueel ontwikkelen waardoor zij beter kunnen opleiden.
– Maatwerk wordt geboden.
– Trainers hoeven niet zelf op zoek naar oefenstof op internet,etc
– Iedere jeugdspeler krijgt een gestructureerde jeugdopleiding waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en niveau.
– Alle trainers werken vanuit dezelfde visie.
– Voor nieuwe/toekomstige jeugdtrainers overzichtelijk en herkenbaar wat er aan de jeugd geleerd moet worden in welke periode.
– Rendement jeugdopleiding vergroot enorm: iedereen is op dezelfde wijze met opleiding bezig.

Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een groot aantal verenigingen om via scholing,ondersteuning en advies op een wijze die aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging zelf. Dankzij deze structurele benadering van de jeugdopleiding zal de vereniging een enorme progressie boeken en zullen jeugdtrainers en jeugdleiders effectiever kunnen bijdragen aan een eenduidige opleiding van de jeugd.

Voor nadere informatie kunt u ,vrijblijvend,contact met ons opnemen via:info@jeugdvoetbalopleiding.nl.

Mark de Horn
Coördinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540