UVS krijgt een tweede kunstgrasveld met wedstrijdverlichting op het huidige hoofdveld. Op 4 mei beginnen de voorbereidende werkzaamheden en is het hoofdveld niet meer beschikbaar voor wedstrijden. Volgens de planning van het Sportbedrijf kan het veld in de eerste week van augustus opgeleverd worden. Met het traditionele Top jeugdtoernooi o16 op woensdag 19 augustus kan het nieuwe hoofdveld officieel in gebruik genomen worden.

Nieuwbouw en renovatie

Met een tweede kunstgrasveld met verlichting worden de trainingsfaciliteiten voor alle wedstrijdteams sterk verbeterd: meer trainingsuren en meer trainingsruimte. Het UVS-terrein ondergaat in de zomerstop verder een complete metamorfose. Tegelijk met de aanleg van het tweede kunstgrasveld worden namelijk de bestaande staantribunes en onoverdekte zittribunes gesloopt. Deze maken plaats voor grasstroken en terrassen met drie treden.

Over de bestemming van de overdekte zittribune moet het bestuur op zeer korte termijn nog een besluit nemen. De bouwkundige staat van de hoofdtribune is dusdanig dat een grondige renovatie om veiligheidsredenen sowieso noodzakelijk is. De hoofdtribune wordt door UVS gehuurd van het Sportbedrijf, dat voor de renovatie van de tribune een onderhoudsbudget heeft gereserveerd. Naast de optie van renovatie bekijkt het bestuur ook de mogelijkheid van de bouw van een nieuwe tribune in combinatie met extra nieuwe kleedkamers.

Nieuwe entree

Het entreegebied met de lage kassahokjes zal tijdens de zomerstop ook aangepast worden. Na sloop van de kassahokjes zal een nieuw hek aangebracht worden en de bestaande beukenhaag doorgetrokken worden. De nieuwe ingang wordt gesitueerd aan de toegangsweg die leidt naar de kantine en de kleedkamers en in de toekomst naar de nieuwe sportzalen.

Naar verwachting start in het najaar de bouw van twee sportzalen voor het sportonderwijs. De zalen komen ongeveer op de plaats van de groene loods van het Sportbedrijf aan de ingang van ons complex. De sportzalen zullen in de loop van 2016 opgeleverd worden. Op dat moment zal de tijdelijke sportzaal aan het begin van het parkeerterrein weer verwijderd worden