Een unieke leerlijn om verenigingsbreed alle jeugdspelers op te leiden. Omdat een vereniging bij het opleiden van haar jeugdspelers vooral te maken heeft met veel goedwillende vrijwilligers, is een gerichte aanpak door alle betrokkenen noodzakelijk om alle jeugdspelers beter te leren voetballen. Daardoor kan de ontwikkeling van het individu en het team op passende wijze plaatsvinden.

Het concept ‘de rode draad’ is een gestructureerde werkwijze om binnen de jeugdopleiding van de vereniging, voor de gehele jeugd, toe te passen. Jeugdvoetbalopleiding is in staat om uw vereniging te helpen bij een eenduidige planmatige aanpak dat aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging.

Dankzij maatwerk zullen de spelers een totale opleiding krijgen aangeboden die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de jeugdspelers profiteren van een planmatige aanpak. Zeer veel verschillende vormen en trainingen met kwaliteit. We verdelen alle teams van onder 8 tot en met onder 19 tot drie verschillende groepen: onderbouw (Onder-8, -9, -10 en -11 spelers), middelbouw (Onder-12, -13, -14 en -15 spelers) en bovenbouw (Onder-16, -17, -18 en -19 spelers).

De succesfactor is om alle spelers volgens vaste maandthema’s op te leiden met als uitgangspunten:
# Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
# Tweede training in de week: Teamontwikkeling
# Wedstrijd: Leermiddel

Voordelen:
– Vereniging en trainers krijgen intensieve begeleiding
– Er ontstaat meer samenhang tussen de diverse trainingen en wedstrijden
– De trainers krijgen maandelijks ondersteuning, begeleiding en feedback
– Via maandelijkse analyses per trainers kunnen de trainers zich individueel
– Maatwerk wordt geboden
– Trainers hoeven niet zelf op zoek naar oefenstof op internet, etc.
– Iedere jeugdspelers krijgt een gestructureerde jeugdopleiding waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en niveau
– Alle trainers werken vanuit dezelfde visie
– Voor nieuwe/toekomstige jeugdtrainers overzichtelijk en herkenbaar wat
er aan de jeugd geleerd moet worden in welke periode
– Rendement jeugdopleiding vergroot enorm: iedereen is op dezelfde wijze met opleiding bezig

Jeugdvoetbalopleiding is landelijk actief bij een groot aantal verenigingen om via scholing, ondersteuning en advies op een wijze die aansluit bij de wensen en behoeften van de vereniging zelf.

Dankzij deze structurele benadering van de jeugdopleiding zal de  vereniging een enorme progressie boeken en zullen jeugdtrainers en jeugdleiders effectiever kunnen bijdragen aan een eenduidige opleiding van de jeugd.

Voor nadere informatie kunt u, vrijblijvend, contact met ons opnemen via: info@jeugdvoetbalopleiding.nl.